«Ἡ ἀλλαγή τῆς ὥρας τοῦ Ἑσπερινοῦ από τη Μητρόπολη Λεμεσού έγινε μέ σκοπό οἱ λιγοστοί πιστοί πού θά ἤθελαν νά παραστοῦν, να το κάνουν ἀπρόσκοπτα τηρώντας τά χρονικά πλαίσια τοῦ διατάγματος τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας και ὄχι γιά λόγους ἀπείθειας καί ἀνυπακοής», αναφέρει σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Μητρόπολη. Σύμφωνα με τη Μητρόπολη, «η συμμετοχή τῶν πιστῶν στήν ἀκολουθία τῆς 24ης Μαρτίου δέν ξεπερνοῦσε τά 50 ἄτομα, κάτι που αποδεικνύεται και από τό φωτογραφικό ὑλικό καί τά πλάνα τῆς κάμερας πού βρισκόταν εκεί». Προστίθεται δε πως «μετά τό διάγγελμα τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας τή Δευτέρα 23 Μαρτίου, η Μητρόπολη Λεμεσοῦ ἀπέστειλε Ἔκτακτη Ἀνακοίνωση πρός ὅλους τούς πιστούς τῆς Μητροπολιτικῆς περιφέρειας Λεμεσοῦ παροτρύνοντάς τους καί συνιστώντας τους νά παραμείνουν στά σπίτια τους προσευχόμενοι, κάνοντας ὑπακοή καί σεβόμενοι τό διάγγελμα τοῦ Προέδρου καί τίς ἀποφάσεις τῆς κυβερνήσεως».