Με παραπομπή σε δήλωση της που έγινε στις 14 Ιουλίου απαντά η Υπουργός Δικαιοσύνης στην επιστολή του ευρωβουλευτή Γιώργου Γεωργίου προς την αρμόδια Επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου η οποία εξετάζει το θέμα των παρακολουθήσεων κινητών τηλεφώνων.

Με στόχο την άρση οποιονδήποτε παρερμηνειών και ανυπόστατων ισχυρισμών η κ. Στέφη Δράκου, σημειώνει ότι μετά από το ζήτημα που δημιουργήθηκε αναφορικά με παράνομη χρήση κινητών τηλεφώνων τον Αύγουστο του 2021 στις Κεντρικές Φύλακες, πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη στην οποία παρέστησαν αρμόδιοι υπουργοί, ο Επίτροπος Επικοινωνιών, ο Αρχηγός Αστυνομίας και η Διεύθυνση των Φυλακών.

Επισημαίνοντας ότι στις Κεντρικές Φυλακές λειτουργεί από το καλοκαίρι του 2020 σύστημα απενεργοποίησης κινητών τηλεφώνων, η κ. Δράκου τονίζει ότι οι όποιες ενέργειες αποσκοπούν στην εναρμόνιση με τα τεχνολογικά δεδομένα που διαρκώς αναδιαμορφώνονται.

Σημειώνει ακόμα ότι αποφασίστηκε και προχωρεί τον επόμενο μήνα η αναβάθμιση του συστήματος ώστε η απενεργοποίηση να καλύπτει και συχνότητες που δεν υπήρχαν στο στάδιο υλοποίησης της αρχικής σύμβασης.

Γνωστοποιεί ακόμα ότι μετά τη σύσκεψη αποφασίστηκε η ενεργοποίηση περαιτέρω δυνατοτήτων που παρέχει το υφιστάμενο σύστημα, με τρόπο ώστε σε περίπτωση απόπειρας παράνομης χρήσης κινητού εντός των Κεντρικών Φυλακών, να καταγράφονται η ταυτότητα του κινητού και ο χώρος που αυτό βρίσκεται με σκοπό τον άμεσο εντοπισμό και κατάσχεσή του.

Στη βάση των συμφωνηθέντων, ο Υπουργός Μεταφορών κατέγραψε σε επιστολή του τις λειτουργίες του συστήματος που θα έπρεπε να ενεργοποιηθούν, ενώ με επιστολή της ζήτησε από τη Διευθύντρια Τμήματος Φυλακών να προχωρήσει σε συνεργασία με το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, στην υλοποίησή τους.

Συνεπώς, ουδόλως ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα τα δημοσιεύματα, τα οποία φέρουν την ίδια να προωθεί την παρακολούθηση περιεχομένου επικοινωνίας αντί την απενεργοποίηση ή τον εντοπισμό τους, αναφέρει η Στέφη Δράκου.

Σε ό,τι αφορά τις εκφρασθείσες επιφυλάξεις σε επιστολή της διευθύντριας των Φυλακών Άννας Αριστοτέλους η Υπουργός Δικαιοσύνης αναφέρει ότι ζητήθηκε και λήφθηκε η γνωμάτευση της νομικής υπηρεσίας που περιλαμβάνει και τη γνώμη της Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ως επίσης και του Υπουργείου Μεταφορών ως η αναθέτουσα αρχή αρμόδια για την εγκατάσταση του συστήματος.

Τέλος, θα εγκατασταθεί νέο σύστημα ελέγχου των τηλεφώνων στις φυλακές το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα στη διεύθυνση των φυλακών να επιβάλει αποτελεσματικά τον νόμο και τους κανονισμούς, καταλήγει η Υπουργός Δικαιοσύνης.