Η πατάτα αποτελεί το πρώτο ακατέργαστο εξαγώγιμο γεωργικό προϊόν της Κύπρου, η ποιότητα της αναγνωρίζεται στο εξωτερικό και δεν υπάρχει πρόβλημα με τη διάθεση της ανέφεραν στο Κανάλι 6, πηγές από το Υπουργείο Γεωργίας.
Τα έσοδα από τις εξαγωγές πατατών ανήλθαν το πρώτο εξαμηνο του 2020 στα 36 εκατομμύρια 650 χιλιαδες, ενώ το πρώτο εξάμηνο του 2019 σε 47 εκατομμύρια 705 χιλιάδες.
Η μείωση που υπήρξε μεταξύ των δύο εξαμήνων αποδίδεται αποκλειστικά στην πανδημία του κορωνοϊού, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πηγές το πρώτο εξάμηνο του 2021 υπήρξε αύξηση των εσόδων από τις εξαγωγές σε σχέση με το 2020.
Να σημειωθεί ότι από το 2013 μέχρι και το 2017 οι εξαγωγές της πατάτας, με εξαίρεση το 2015 όπου υπήρξε μείωση, παρουσιάζουν αύξηση στους τόνους που εξήχθησαν.
Σε σχέση με τα ποιοτικά χαρατηριστικά της κυπριακής πατάτας, είναι ενδεικτική η απάτη που έχει εντοπιστεί στην Ελλάδα, που κάποιοι βαφτίζουν κυπριακές, πατάτες από την Αίγυπτο και Ελληνικές που η τιμή τους ανέρχεται στο 1/3 αυτής της κυπριακής, σμίγωντας τες με μερικές κυπριακές και λίγο κοκκινόχωμα σε κάποιες περιπτώσεις, για να τις πουλούν ως κυπριακές.
Αναφορικά με το Συμβούλιο Εμπορίας Κυπριακών Πατατών, όπως μας αναφέρθηκε είναι οργανισμός δημοσίου δικαίου ο οποίος από το 2004, λειτουργεί χωρίς να επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.
Το Συμβούλιο συσκευάζει πατάτες από παραγωγούς με τους οποίους συνεργάζεται και αναλαμβάνει να τις πωλήσει κυρίως στο εξωτερικό, αποκόπτοντας μέρος των εσόδων για να καλύψει τα έξοδα του και αποδίδει τα υπόλοιπα στους παραγωγούς.
Στην πορεία του χρόνου έχει μειωθεί ο όγκος των πατατών που συκευάζει και εξάγει το συμβούλιο, λόγω της λειτουργίας ιδιωτικών συσκευαστηρίων.
Έγινε μία προσπάθεια να περάσει η διαχείριση του Συμβουλίου Εμπορίας Κυπριακών Πατατών στις ομάδες παραγωγών, ωστόσο διαφάνηκε ότι δεν υπήρχε ενδιαφέρον από αυτές να το αναλάβουν.
Μετά από αυτή την εξέλιξη ανατέθηκε σε τεχνική επιτροπή να μελετήσει σενάρια και να ετοιμάσει εισήγηση για το πώς μπορεί αυτό να προχωρήσει.
Οι πηγές από το Υπουργείο Γεωργίας, μας ανέφεραν πως από εκτεταμένη έρευνα διαφάνηκε ότι τόσο οι παραγωγοί όσο και οι εμπορευόμενοι τις πατάτες, ευνοούν συνέχιση της λειτουργίας του ως έχει, με τη βελτίωση των οργανωτικών και διοικητικων δομών του.
Η σχετική πρόταση έχει ετοιμαστεί από το Υπουργείο Γεωργίας και θα υποβληθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο, αφού τύχει επεξεργασίας από το Υπουργείο Οικονομικών, ενώπιον του οποίου βρίσκεται.
Η πρόταση αναφέρει πως δεδομένου ότι δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμο και επειδή οι παραγωγοί και έμποροι ευνοούν τη συνέχιση των εργασιώ του, το συμβούλιο θα πρπει να συνεχίσει να λειτουργεί υπό όρους όπως η πλήρης αναδιοργανωση των δομών του, η αλλαγή στο διοικητικο καθεστώς και ο εκμοντερνισμός του ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες του σήμερα.