Συνήλθε εκ νέου σήμερα το πρωί το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο που συνεδριάζει ως Συμβούλιο και εξετάζει την αίτηση του Γενικού Εισαγγελέα Γιώργου Σαββίδη για παύση του Γενικού Ελεγκτή Οδυσσέα Μιχαηλίδη με τον ισχυρισμό της ανάρμοστης συμπεριφοράς.

Η συνέχιση της ακρόασης για την αίτηση του Γενικού Εισαγγελέα πήρε αναβολή για την 1η Ιουλίου.
Για την υπόθεση είχε προγραμματιστεί σήμερα να καταθέσει ως μάρτυρας υπεράσπισης του Γενικού Ελεγκτή εκπρόσωπος του Διεθνούς Οργανισμού Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων – INTOSAI.

Όπως ανέφερε ο εκ των δικηγόρων του Οδυσσέα Μιχαηλίδη, Τζο Τριανταφυλλίδης, ο μάρτυρας που θα κατέθετε σήμερα δεν κατέστη δυνατόν να έρθει στην Κύπρο, λόγω ιατρικού προβλήματος προσώπου του στενού οικογενειακού του περιβάλλοντος.

Ο μάρτυρας όπως είπε ο κ. Τριανταφυλλίδης, έστειλε γραπτό μήνυμα για αναβολή, ενώ ανέφερε πως αναμένεται να αφιχθεί στην Κύπρο την ερχόμενη Κυριακή, ώστε να καταθέσει στην προγραμματισμένη διαδικασία, της προσεχούς Δευτέρας.

Πρώτος αναμένεται να καταθέσει ο εκπρόσωπος του INTOSAI, ενώ στην συνέχεια αναμένεται να αντεξεταστεί ο Γενικός Ελεγκτής στη βάση της εκτενούς κατάθεσης του, η οποία έχει έκταση 170 σελίδων.

Υπενθυμίζεται ότι τόσο ο Γενικός Ελεγκτής όσο και Γενικός Εισαγγελέας έδωσαν γραπτώς τις καταθέσεις τους, για εξοικονόμηση χρόνου.

Στην κατάθεση του ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης προασπίζεται εαυτόν μέσα σε 22 κεφάλαια, αναδεικνύοντας όλο το φάσμα της πορείας του στο δημόσιο και κατόπιν ως γενικός ελεγκτής, τις σχέσεις του με άλλους αξιωματούχους και δημόσιους υπαλλήλους και ειδικότερα τις σχέσεις του με τον τέως Γενικό Εισαγγελέα Κώστα Κληρίδη. Κεντρικό σημείο αναφοράς του κ. Μιχαηλίδη στη γραπτή του δήλωση είναι ο νυν Γενικός Εισαγγελέας και οι μεταξύ τους σχέσεις.

Ο γενικός ελεγκτής εξηγεί γιατί τυγχάνει της αποδοχής της κοινής γνώμης, και αναπτύσσει σε λεπτομέρεια το πως λειτουργεί η ελεγκτική υπηρεσία σε συνάρτηση με το πως λειτουργεί ο διεθνής οργανισμός ελεγκτικών ιδρυμάτων.