Ο οίκος αξιολόγησης Standard and Poor’s αναβάθμισε την μακροχρόνια πιστοληπτική αξιολόγηση της Κύπρου κατά μία βαθμίδα, στο ΒΒΒ από ΒΒΒ-, αναθέτοντας σταθερή προοπτική, επικαλούμενος την διαφοροποιημένη κυπριακή οικονομία η οποία αποδείχθηκε ανθεκτική σε εξωγενείς κλυδωνισμούς.

«Η αναβάθμιση αντικατοπτρίζει την σχετικά σθεναρή απόδοση της κυπριακής οικονομίας την τελευταία δεκαετία και την εκτίμησή μας ότι αυτό θα συνεχιστεί, παρά τις επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία», αναφέρει ο οίκος στην πράξη αξιολόγησης που εξέδωσε αργά χθες βράδυ.

Μάλιστα, ο οίκος αναβάθμισε την πρόβλεψη του για την ανάπτυξη του ΑΕΠ φέτος στο 4,5% από το 2,7% που ήταν προηγουμένως.

Εκτιμά ότι αναμένεται σθεναρή μεγέθυνση των οικονομικών μεγεθών μέχρι το 2025, η οποία θα στηρίζεται από στιβαρή εγχώρια ζήτηση και τη συνεχιζόμενη ανάκαμψη του τουριστικού τομέα.

Σύμφωνα με τον S&P’s, η σταθερή προοπτική αντισταθμίζει τους κινδύνους ότι οι επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία θα εξασθενίσουν σημαντικά την κυπριακή οικονομία, έναντι της διαφοροποιημένης δομής της οικονομίας και την ανθεκτικότητα στους εξωγενείς κλυδωνισμούς «και την προσδοκία μας ότι η δημοσιονομική θέση θα συνεχίσει να βελτιώνεται».

Όπως αναφέρει ο S&Ps, ενώ ο πόλεμος στην Ουκρανία θα συνεχίσει να επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό φέτος, εντούτοις αναμένει ότι το δημοσιονομικό έλλειμα θα μειωθεί στο 0,9% λόγω και των μέτρων στήριξης της οικονομίας και των νοικοκυριών από τις υψηλές τιμές της ενέργειας.

Ο οίκος επισημαίνει την ανθεκτικότητα της κυπριακής οικονομίας στην πανδημία του κορωνοϊού το 2020 και την ισχυρή ανάκαμψη του ΑΕΠ κατά 5,5% το 2021 έπειτα από τη συρρίκνωση του 5% το προηγούμενο έτος.

Επίσης, ο οίκος αναβάθμισε την εκτίμησή του για τον ρυθμό ανάπτυξης το 2022 σε 4,5% από 2,7%  «παρά τους σχετικά ισχυρούς δεσμούς με τη Ρωσία, οι οποίες αναμένουμε ότι θα επιβαρύνουν τον τομέα των επιχειρηματικών υπηρεσιών, αν και η τουριστική δραστηριότητα παραμένει ισχυρή». Αναμένει επίσης στιβαρή οικονομική ανάπτυξη, που θα είναι ανθεκτική στους αυξημένους κινδύνους υποστηριζόμενη σθεναρά από την εκταμίευση του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ύψους €1,2 δις κατά την περίοδο 2021-2026.

Επιπρόσθετα, ο οίκος αναμένει ότι η κυβερνητική πολιτική θα παραμένει προσηλωμένη στη μείωση των οικονομικών ευπαθειών και στη βελτίωση της ευρωστίας του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Ο S&P’s αναμένει ότι το δημόσιο χρέος θα υποχωρήσει έντονα μέχρι το 2025 στη βάση της δημοσιονομικής εξυγίανσης και της δυναμικής οικονομικής δραστηριότητας. Ειδικότερα, εκτιμά ότι μέχρι το 2025 το χρέος θα υποχωρήσει στο 75% του ΑΕΠ με τις πληρωμές τόκων περίπου στο 4% των δημοσίων εσόδων από 5,4% που ήταν το 2020.

Επικαλείται το ευνοϊκό προφίλ λήξεων του δημοσίου χρέους, αλλά και τα σημαντικά ρευστά αποθέματα, που καλύπτουν τις χρηματοδοτικές ανάγκες των, τουλάχιστον, εννέα επόμενων μηνών, μειώνοντας έτσι σημαντικά τον βραχυπρόθεσμο κίνδυνο χρηματοδότησης.

Σημειώνει ωστόσο ότι η αξιολόγηση παραμένει περιορισμένη λόγω των υψηλών επιπέδων δημοσίου και ιδιωτικού χρέους και την ακόμη υψηλή αναλογία μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) στο τραπεζικό σύστημα, παρά τη μεγάλη μείωσή τους από την περίοδο της κρίσης του 2013.

Ειδικότερα, για το απόθεμα των ΜΕΔ, ο οίκος επισημαίνει μεν ότι αυτά έχουν μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω πωλήσεων πακέτων κόκκινων δανείων από τις δύο μεγαλύτερες τράπεζες του νησιού, εντούτοις παραμένει σημαντικό σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές τράπεζες.

Επισημαίνει ακόμη ότι ο αντίκτυπος της πανδημίας στα ΜΕΔ ήταν περιορισμένος, αλλά αναμένει ότι η μεγάλη αναλογία των δανείων που βρίσκονται στο στάδιο 2 (αυξημένες πιστωτικές ζημιές), που αντιστοιχεί σε 15% των συνολικών δανείων σε σύγκριση με το 9% του μέσου όρου στην ΕΕ, σε συνδυασμό με την υψηλή συγκέντρωση στον τουριστικό τομέα, που συνεχίζει να ανακάμπτει θα μπορούσε να οδηγήσει σε επιδείνωση της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού.

Σημειώνοντας ότι το τρέχων οικονομικό περιβάλλον είναι πιθανόν να καθυστερήσει τη βελτίωση της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού, ο οίκος επισημαίνει ταυτόχρονα πως ενδεχόμενη επιτυχία του κυβερνητικού σχεδίου ενοικίου έναντι υποθήκης θα μπορούσε να στηρίξει τα ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια αξίας μέχρι €250.000, μειώνοντας έτσι το δείκτη ΜΕΔ κατά 1,7%.

Πάντως, ακόμη και χωρίς σημαντική μείωση των ΜΕΔ, ο οίκος θεωρεί ότι ο κίνδυνος του τραπεζικού τομέα για το κράτος είναι ήπιος.

Εξάλλου, ο S&P’s σημειώνει ότι θα μπορούσε να αναβαθμίσει περαιτέρω την αξιολόγηση της Κύπρου έπειτα από βελτίωση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού τομέα, και περαιτέρω μείωση των ΜΕΔ, την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής και τη βελτιωμένη πρόσβαση των τραπεζών σε έκδοση χρέους στις κεφαλαιαγορές.

Αντίθετα, αναφέρει, μια υποβάθμιση θα μπορούσε να προκύψει αν ο αντίκτυπος του πολέμου στην Ουκρανία αποδυναμώσει σημαντικά τις προοπτικές ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας ή επιβραδύνει σημαντικά τη δημοσιονομική εξυγίανση, σε σύγκριση με τις εκτιμήσεις μας, απειλώντας τον ρυθμό της μείωσης του δημοσίου χρέους.