Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας ανακοίνωσε, ότι τα ραντεβού των δικαιοπραξιών των Επαρχιακών Κτηματολογικών Γραφείων, που διευθετήθηκαν για την Πέμπτη 9/3/2023 και Παρασκευή 10/3/2023, αναβάλλονται, λόγω τεχνικών προβλημάτων, που παρατηρήθηκαν στον ιστότοπο «Πύλη Κτηματολογίου».

Στην ανακοίνωση που μεταδίδε το ΓΤΠ, διευκρινίζεται ότι οι επηρεαζόμενοι πολίτες θα ειδοποιηθούν, άμεσα, για τη διευθέτηση νέου ραντεβού. Προσθέτοντας ότι μόλις καταστεί εφικτή η επίλυση των εν λόγω τεχνικών προβλημάτων, ο ιστότοπος «Πύλη Κτηματολογίου» θα επαναλειτουργήσει και προς τον σκοπό αυτό θα εκδοθεί νέα ανακοίνωση.

Τόσο το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας όσο και το Υπουργείο Εσωτερικών, απολογούνται για την όποια ταλαιπωρία των πολιτών.