Ο Δήμος Λεμεσού ανακοινώνει ότι λόγω της επιδημιολογικής κατάστασης που επικρατεί, αναβάλλεται η γραπτή εξέταση για την θέση του Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού (για όλα τα τμήματα και το οικονομικό τμήμα), που επρόκειτο να διεξαχθεί την Κυριακή 9 Ιανουαρίου, 2022.
Ο Δήμος θα ενημερώσει έγκαιρα τους υποψήφιους για την νέα ημερομηνία διεξαγωγής της εξέτασης.