Για σκοπούς εναρμόνισης με τα επικαιροποιημένα βιβλιογραφικά δεδομένα από διεθνείς οργανισμούς και κατόπιν σύστασης από τη Συμβουλευτική Επιστημονική Επιτροπή, το Υπουργείο Υγείας ενημερώνει ότι έχουν τροποποιηθεί οι κατευθυντήριες οδηγίες που αφορούν στην αποδέσμευση από την απομόνωση των κρουσμάτων κορωνοϊού χωρίς συμπτώματα ή με ήπια νόσο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις νέες οδηγίες, για την αποδέσμευση από την απομόνωση εφαρμόζονται τα εξής:

Ασυμπτωματικά άτομα:Αποδέσμευση από την απομόνωση 10 ημέρες από τη λήψη του θετικού δείγματος για SARS-CoV-2.

Άτομα με ήπια/μέτρια συμπτωματολογία: Αποδέσμευση από την απομόνωση 10 ημέρες από την έναρξη των συμπτωμάτων, νοουμένου ότι ο ασθενής έχει απυρεξία για τουλάχιστον 3 ημέρες (χωρίς χρήση αντιπυρετικών) ή βελτίωση των υπολοίπων συμπτωμάτων.

Διευκρινίζεται ότι ο αυτοπεριορισμός για τα θετικά κρούσματα είναι διάρκειας 10 ημερών. Ως εκ τούτου, η ημερομηνία αποδέσμευσης του κρούσματος είναι η 11η ημέρα από την ημερομηνία του πρώτου θετικού εργαστηριακού αποτελέσματος ή την ημερομηνία έναρξης των συμπτωμάτων, η οποία υπολογίζεται ως ημέρα 0.

Τονίζεται ότι σε κάθε περίπτωση οι πολίτες θα πρέπει να επικοινωνούν με τον Προσωπικό τους Ιατρό, για να διασφαλίζεται ότι πληρούνται τα κριτήρια. Όσοι πολίτες δεν είναι εγγεγραμμένοι σε Προσωπικό Ιατρό αποδεσμεύονται από τη Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης του Υπουργείου.

Οι νέες συστάσεις αφορούν όλους όσοι εμπίπτουν στις δύο πιο πάνω ομαδες κρουσμάτων (ασυμπτωματικά ή με ήπια/μέτρια συμπτωματολογία), ανεξαρτήτως από το ιστορικό εμβολιασμού τους.

Η απόφαση για αποδέσμευση τη 10η μέρα ισχύει αναδρομικά και για τις σχετικές αναθεωρημένες οδηγίες έχουν ήδη ενημερωθεί οι Προσωπικοί Ιατροί. Για παράδειγμα, ένα θετικό στον ιό άτομο χωρίς συμπτώματα που διανύει σήμερα την 8η ημέρα του περιορισμού του, αποδεσμεύεται από τον Προσωπικό του Ιατρό μετά από 2 ημέρες. Αντίστοιχα, εάν ένα άτομο είναι σήμερα στην 11η ημέρα του περιορισμού, μπορεί να αποδεσμευτεί από τον Προσωπικό του Ιατρό από σήμερα.

Διευκρινίζεται, τέλος, ότι οι οδηγίες για τις στενές επαφές παραμένουν ως έχουν, και συγκεκριμένα:

Οι στενές επαφές με ιστορικό εμβολιασμού εξαιρούνται άμεσα από την απομόνωση εφόσον έχουν συμπληρώσει το εμβολιαστικό τους σχήμα με εμβόλιο δύο δόσεων ή μετά από 14 ημέρες από τον εμβολιασμό με μονοδοσικό εμβόλιο.

Οι στενές επαφές χωρίς ιστορικό εμβολιασμού οφείλουν να παραμείνουν σε υποχρεωτικό αυτοπεριορισμό για 14 ημέρες από την τελευταία τους επαφή με το κρούσμα ανεξαρτήτως εργαστηριακού αποτελέσματος (η ημέρα επαφής ορίζεται ως ημέρα 0).

Οι στενές επαφές χωρίς ιστορικό εμβολιασμού μπορούν να αποδεσμευτούν την 7η ημέρα από την τελευταία τους επαφή με το κρούσμα, νοουμένου ότι θα έχουν απαραίτητα υποβληθεί, με ιδία έξοδα, σε εξέταση PCR την 7η ημέρα με αρνητικό αποτέλεσμα.