Το Υπουργείο Εσωτερικών ενημερώνει ότι έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του βασικές πληροφορίες για τα Σχέδια και τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί πρόσφατα στο πλαίσιο της νέας ενιαίας στεγαστικής πολιτικής. Οι πληροφορίες για τα Σχέδια/μέτρα είναι διαθέσιμες στην Ενότητα «Νέα Στεγαστική Πολιτική».

Σημειώνεται ότι θα ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα αναλυτικότεροι Οδηγοί και οι ημερομηνίες έναρξης του κάθε Σχεδίου/μέτρου.

Υπενθυμίζεται ότι η νέα στεγαστική πολιτική που εξαγγέλθηκε από την Κυβέρνηση έχει κοινωνικό χαρακτήρα και στοχεύει στην άμβλυνση του στεγαστικού προβλήματος μέσα από την εφαρμογή βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων Σχεδίων και μέτρων, με χρονικό ορίζοντα υλοποίησης τα πέντε έτη.

Η ενιαία στεγαστική πολιτική επικεντρώνεται σε δύο κεντρικούς άξονες: αρχικά, στην αξιοποίηση του υφιστάμενου αδρανούς οικιστικού αποθέματος και την παραγωγή νέου και, έπειτα, στη διάθεσή τους στην αγορά σε προσιτή τιμή, προσφέροντας έτσι επιλογές σε όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως των κοινωνικό-οικονομικών τους δεδομένων.