Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αποφάσισε την αναπομπή της απόφασης που έλαβε η Βουλή για δημοσιοποίηση της λίστας Γιωρκάτζη, ύστερα από νομική συμβουλή από τον Γενικό Εισαγγελέα, όπως δήλωσε ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παναγιώτης Σεντώνας.

Ο κ. Σεντώνας ανέφερε ότι με βάση τη νομική γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα φαίνεται να προκύπτουν δύο ζητήματα.

Το πρώτο ζήτημα, όπως είπε, είναι κατά πόσο η συγκεκριμένη απόφαση της Βουλής εμπίπτει στις πρόνοιες του συγκεκριμένου άρθρου του Συντάγματος, βάσει το οποίου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα πρέπει να υπογράψει αποφάσεις της Βουλής. Συγκεκριμένα στη γνωμάτευση αναφέρεται ότι η συγκεκριμένη απόφσαη δεν αποτελεί απόφαση που δίνεται να εκδοθεί δυνάμει του άρθρου 52 του Συντάγματος, καθώς αποτελεί έκφραση πολιτικής βούλησης η λήψη της οποία δεν προβλέπεται από καμιά συνταγματική διάταξη.

Παράλληλα όπως είπε ο κ. Σεντώνας εγείρεται επίσης θέμα, αφού ο Πρόεδρος της Βουλής Δημήτρης Συλλούρης εκείνη τη μέρα ήταν και προεδρεύων της Δημοκρατίας και ο Γενικός Εισαγγελέας επισημαίνει και το ζήτημα της διάκρισης των εξουσιών.

Ως εκ τούτου, πρόσθεσε, οι αποφάσεις της Βουλής που λήφθηκαν εκείνη τη μέρα στο σύνολό τους αναπέμπονται, αφού φαίνεται να είναι αντίθετη με τα άρθρα του Συντάγματος.

ΚΥΠΕ