Με στόχο την παροχή ίσων ευκαιριών για όλα τα παιδιά και την συμφιλίωση των οικογενειακών με τις επαγγελματικές υποχρεώσεις, παρουσιάστηκε σήμερα το Σχέδιο Επιχορήγησης Διδάκτρων και Σίτισης για παιδιά ηλικίας μέχρι 4 ετών.

Το σχέδιο παρουσιάστηκε από την Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας Αναστασία Ανθούση η οποία ανέφερε ότι η υλοποίηση του αποτελεί φόρο τιμής προς την εκλιπούσα Ζέτα Αιμιλιανίδου η οποία εργάστηκε άοκνα για τον σχεδιασμό του.

Συνολικός προϋπολογισμός για εφαρμογή του σχεδίου για επιδότηση μέρους της φοίτησης σε νηπιακούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς και νηπιαγωγεία είναι τα 16 εκατ. ετησίως και τις επόμενες μέρες θα γίνει ενημέρωση μέσω επιστολής των εν δυνάμει δικαιούχων γονέων.

Όπως αναφέρθηκε στο πλαίσιο της διάσκεψης Τύπου δύναται να επωφεληθούν μέχρι 16 χιλ. παιδιά.

Η στήριξη των οικογενειών θα γίνεται στη βάση κριτηρίων, τα οποία αναμένεται να διευκρινιστούν. Τα κριτήρια σχετίζονται με τα εισοδήματα, τη σύνθεση της οικογένειας, την ηλικία του παιδιού και το ωράριο φοίτησης.

Σημειώνεται ότι για να μπορεί να γίνει αίτηση θα πρέπει οι δικαιούχοι να έχουν εγκριθεί για Επίδομα Τέκνου.

Στο Σχέδιο λήφθηκε υπόψη το ωράριο παραμονής των παιδιών στις δομές, με επιπρόσθετη επιδότηση 50 ευρώ τον μήνα για τα παιδιά που θα φοιτούν μετά τις 3:30 το απόγευμα.
Από τις αρχές μέχρι και τα μέσα Αυγούστου θα γίνεται ηλεκτρονικά η εγγραφή των παρόχων, δηλαδή των βρεφονηπιακών και νηπιακών σταθμών.

Τέλη Αυγούστου μέχρι και αρχές Σεπτεμβρίου, αφού οι γονείς εγγράψουν τα παιδιά τους στους σταθμούς που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα, θα γίνεται ηλεκτρονικά η αίτηση για καταβολή του επιδόματος.

Το επίδομα μπορεί να καλύψει μέχρι και το 80% της μηνιαίου ποσού που θα πρέπει να πληρώνεται σε ιδιωτικούς και κοινοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς και νηπιαγωγεία. Το ποσό θα καταβάλλεται από το κράτος απευθείας στους πάροχους, οι οποίοι θα έχουν την υποχρέωση να μην προβούν σε αυξήσεις των διδάκτρων.

Το μέγιστο ποσό που μπορεί καταβληθεί για το κάθε παιδί είναι από 100 μέχρι 350 ευρώ.
Αυξημένη επιδότηση θα έχουν τα παιδιά ηλικίας μέχρι και 2 ετών, καθώς και για μονογονεϊκές και πολύτεκνες οικογένειες.