Την τελευταία πενταετία 275.000 άτομα συμμετείχαν σε 30.500 προγράμματα κατάρτισης της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) με συνολική δαπάνη για δραστηριότητες κατάρτισης ύψους 102,3 εκατομμύρια ευρώ, δήλωσε την Πέμπτη ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑνΑΔ, Δημήτρης Κιττένης, μιλώντας σε δημοσιογραφική διάσκεψη για τα 45 χρόνια λειτουργίας της ΑνΑΔ.

Ο κ. Κιττένης ανέφερε ότι στη διάρκεια της 45χρονης πορείας της η ΑνΑΔ παραμένει αφοσιωμένη στο έργο της και στη συμβολή της στη συνέχιση της ανάπτυξης της οικονομίας, μέσα από την αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και την όσο το δυνατόν καλύτερη και ορθολογική αξιοποίηση του από τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς του τόπου.

Παράλληλα, δήλωσε ότι στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου (2021 – 2026), η ΑνΑΔ, ως ο φορέας υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης για απασχολούμενους και ανέργους, αναλαμβάνει την υλοποίηση των έργων για απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων και γνώσεων και δεξιοτήτων που σχετίζονται με την πράσινη οικονομία, τη γαλάζια οικονομία και γνώσεων και δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας.

Επεσήμανε ότι η μετάβαση στην πράσινη και τη γαλάζια οικονομία, η αυξανόμενη χρήση των νέων τεχνολογιών, η αυτοματοποίηση, η τεχνητή νοημοσύνη και οι νέες μορφές εργασίας, έχουν σημαντική επίδραση στις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες των επαγγελμάτων.

«Καθώς το περιβάλλον εργασίας σε όλους τους τομείς εξελίσσεται, η ΑνΑΔ επενδύει στο αύριο του ανθρώπινου δυναμικού της Κύπρου», ανέφερε ο κ. Κιττένης, εξηγώντας ότι αφενός συμβάλλει στην ένταξη των ανέργων και του αδρανούς δυναμικού στην εργασία με επικεντρωμένες δράσεις κατάρτισης για ενεργητική στήριξη της απασχόλησης και μείωση της ανεργίας, και αφετέρου, συμβάλλει στην προώθηση της διά βίου μάθησης των απασχολουμένων για συνεχή αναβάθμιση και εμπλουτισμό των γνώσεων και δεξιοτήτων τους και προσαρμογή στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες.

Σύμφωνα με τον κ. Κιττένη, την τελευταία μόνο πενταετία συμμετείχαν σε 30.500 προγράμματα κατάρτισης της ΑνΑΔ, 275.000 άτομα, με συνολική δαπάνη για δραστηριότητες κατάρτισης 102,3 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης, όπως είπε, πιστοποιήθηκαν 4.100 άτομα σε Επαγγελματικά Προσόντα, 390 Κέντρα και 650 Δομές Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Ο κ. Κιττένης είπε ακόμη ότι σημαντικές είναι και οι μελέτες τις οποίες διεξάγει η ΑνΑΔ, όπως είναι, οι προβλέψεις ζήτησης και προσφοράς εργατικού δυναμικού στην κυπριακή οικονομία 2022-2032, η διερεύνηση αναγκών απασχόλησης και κατάρτισης και οι διαχρονικές τάσεις δεικτών ανθρώπινου δυναμικού στην Κύπρο.

Δήλωσε ότι είναι συνεχής η επιδίωξη της ΑνΑΔ για συνεργασία και ανταλλαγή εμπειριών με άλλους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, στα θέματα κατάρτισης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, όπως είναι το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφόρησης για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ReferNet), για το οποίο η ΑνΑΔ ήταν ο Εθνικός Συντονιστής για τα έτη 2003 μέχρι και 2023, και το «Ευρωπαϊκό δίκτυο για τον έγκαιρο εντοπισμό των αναγκών σε δεξιότητες» (Skillsnet).

Ο κ. Κιττένης ανέφερε ότι η ΑνΑΔ στην 45χρονη πορεία της συνέβαλε στην αναβάθμιση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της Κύπρου, στην αύξηση της παραγωγικότητας και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και οργανισμών.

Υπέδειξε ότι η Αρχή Βιομηχανικής Καταρτίσεως Κύπρου, όπως ήταν η αρχική ονομασία της ΑνΑΔ, ιδρύθηκε το 1974, μόλις λίγο πριν από τα τραγικά γεγονότα της τουρκικής εισβολής και λειτούργησε το 1979. «Είναι για αυτό τον λόγο που εορτάζουμε φέτος τα 45 χρόνια λειτουργίας της και όχι τα 50 χρόνια ίδρυσής της», εξήγησε ο κ. Κιττένης προσθέτοντας ότι την 1η Νοεμβρίου 1999, με νέο νόμο μετονομάστηκε σε Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ).

Πρόσθεσε ότι ο νόμος της ΑνΑΔ, προνοεί για τη διοίκησή της από Διοικητικό Συμβούλιο με τριμερή χαρακτήρα, δηλαδή συμμετέχουν 4 εκπρόσωποι της Κυβέρνησης, 4 των εργοδοτών και 4 των συντεχνιών με Πρόεδρο που διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο. Σημείωσε ότι ο τριμερής χαρακτήρας του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑνΑΔ, αλλά και των επιμέρους επιτροπών που το Συμβούλιο συστήνει, έχει συμβάλει τα μέγιστα στην επιτυχημένη πορεία της ΑνΑΔ από την έναρξη λειτουργίας της το 1979, μέχρι και σήμερα. «Αυτός ο τριμερής χαρακτήρας του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να διαφυλαχθεί ως κόρη οφθαλμού», επεσήμανε ο κ. Κιττένης, λέγοντας ότι γίνονται προσπάθειες για αλλαγή του τριμερούς χαρακτήρα του Συμβουλίου.

Κάνοντας μια ιστορική αναδρομή στη λειτουργία της ΑνΑΔ, ο κ. Κιττένης είπε ότι η ΑνΑΔ ανεπτυξε τα πρώτα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης για την αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και παρέχει επιχορηγήσεις στις επιχειρήσεις για την κατάρτιση του προσωπικού τους.

Συμπλήρωσε ότι η ΑνΑΔ, κατά τη δεκαετία 1990 μέχρι 2000 παρακολουθούσε στενά τη διαρκή εξέλιξη και διαμόρφωση της κυπριακής οικονομίας, προσαρμόζοντας τις δραστηριότητές της στην ανάπτυξη του τουρισμού, στη ραγδαία διεύρυνση του τομέα των υπηρεσιών και στην είσοδο της τεχνολογίας στις επιχειρήσεις.

Υπέδειξε ότι σημαντική είναι και η συμβολή της ΑνΑΔ στον τομέα των ερευνών και μελετών, αφού οι μελέτες που διεξάγει εξετάζουν θέματα που αφορούν το ανθρώπινο δυναμικό σε τομείς της οικονομίας και αξιολογούν παράλληλα τα προσφερόμενα προγράμματα με στόχο τη διαμόρφωση στρατηγικής και επί μέρους πολιτικών στον τομέα της κατάρτισης και ανάπτυξης.

Πρόσθεσε ακόμη ότι η ένταξή της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση δημιούργησε το πεδίο για τη ραγδαία ανάπτυξη του εξωτερικού εμπορίου, της ναυτιλίας και των επενδύσεων, καθώς και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου για το επιχειρησιακό περιβάλλον.

«Η ΑνΑΔ αναγνωρίζει ότι οι διαφορετικές γνώσεις και δεξιότητες είναι σημαντικές για το μέλλον και πως είναι αναγκαία η συνεχής αναπροσαρμογή των γνώσεων και δεξιοτήτων των ατόμων», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «γι’ αυτό και εισάγει ειδικά προγράμματα κατάρτισης τα οποία προωθούν την προσαρμογή του ανθρώπινου δυναμικού στις νέες καινοτομίες, ανταποκρινόμενη άμεσα στις ανάγκες επιμόρφωσης του ανθρώπινου δυναμικού του τόπου, σ’ ένα ολοένα και πιο έντονο ανταγωνιστικό περιβάλλον».

Ο κ. Κιττένης ανέφερε ότι η προσαρμογή των εθνικών συστημάτων ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού τόσο στις τοπικές συνθήκες όσο και στις διεθνείς και ευρωπαϊκές εξελίξεις, είναι επιβεβλημένη και γι’ αυτό η ΑνΑΔ λειτουργεί το Σύστημα Αξιολόγησης και Πιστοποίησης των Συντελεστών Παροχής Κατάρτισης καθώς και το Σύστημα Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ), σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της ποιότητας του συστήματος κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού.

Δήλωσε ακόμη ότι η ΑνΑΔ μετά την οικονομική κρίση του 2013 λειτούργησε νέα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα, από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την ΑνΑΔ, για τοποθέτηση ανέργων νέων απόφοιτων τριτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς για απόκτηση εργασιακής πείρας.

Πρόσθεσε ότι συνέβαλε στην ένταξη ανέργων στην απασχόληση με τη λειτουργία σχεδίων που παρείχαν κίνητρα σε επιχειρήσεις για να εργοδοτήσουν και να καταρτίσουν μακροχρόνια άνεργους, ενώ παρέχει ευκαιρίες κατάρτισης τους με τη δωρεάν συμμετοχή τους σε πολυεπιχειρησιακά προγράμματα κατάρτισης τα οποία εφαρμόζονται από τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ).

Επιπρόσθετα, συνέχισε ο Κιττένης, η ΑνΑΔ παρείχε προγράμματα κατάρτισης σε νέους απόφοιτους σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, για βελτίωση της οργάνωσης και διεύθυνσης των επιχειρήσεων και οργανισμών μέσα από τη στελέχωση και κατάρτιση νέων αποφοίτων, καθώς και την ομαλή ένταξή τους σε κατάλληλες θέσεις εργασίας.

Σημείωσε ακόμη ότι αλλαγές στην αγορά εργασίας επήλθαν, στη συνέχεια, και με την πανδημία του κορωνοϊού, η οποία παρόλες τις αρνητικές συνέπειες που προκάλεσε, δημιούργησε και νέες δυνατότητες, όπως η επιτάχυνση της προόδου για κατάρτιση εξ’ αποστάσεως, με τη χρήση της τεχνολογίας και των επικοινωνιών.

Στο περιθώριο της δημοσιογραφικής διάσκεψης παρουσιάστηκε και έκθεση φωτογραφίας για τα 45 χρόνια λειτουργίας της ΑνΑΔ.

Πηγή: ΚΥΠΕ