Στο πλαίσιο της συνεχούς επαναξιολόγησης των μέτρων που λήφθηκαν στις τελευταίες δύο συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου για την αναχαίτιση της διασποράς του ιού, αποφασίστηκε ότι από την Τρίτη, 13 Ιουλίου, και κατόπιν ρύθμισης με τροποποιητικό Διάταγμα που θα εκδοθεί στις 12 Ιουλίου, τα θέατρα, τα αμφιθέατρα, οι κινηματογράφοι και οι αίθουσες θεαμάτων θα λειτουργούν σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που τέθηκαν για τα γήπεδα ποδοσφαίρου.

Συγκεκριμένα:

Από 13 Ιουλίου μέχρι 20 Ιουλίου, επιτρέπεται η είσοδος σε θέατρα, αμφιθέατρα, κινηματογράφους και αίθουσες θεαμάτων μόνο για άτομα που έχουν ολοκληρώσει το εμβολιαστικό τους σχήμα ή έχουν εμβολιαστεί με την 1η δόση του εμβολίου και έχουν παρέλθει 3 εβδομάδες, για άτομα που κατέχουν αρνητικό πιστοποιητικό PCR με ισχύ 72 ωρών και για άτομα που νόσησαν με COVID-19 τους τελευταίους 6 μήνες, σε ποσοστό πληρότητας 50% του υποστατικού/χώρου.
Από 21 Ιουλίου, επιτρέπεται η είσοδος σε θέατρα, αμφιθέατρα, κινηματογράφους και αίθουσες θεαμάτων ως εξής:
μόνον για άτομα που έχουν ολοκληρώσει το εμβολιαστικό τους σχήμα και για άτομα που νόσησαν με COVID-19 τους τελευταίους 6 μήνες, σε ποσοστό πληρότητας 75% του υποστατικού/χώρου, είτε
μόνο για άτομα που έχουν ολοκληρώσει το εμβολιαστικό τους σχήμα ή έχουν εμβολιαστεί με την 1η δόση του εμβολίου και έχουν παρέλθει 3 εβδομάδες, για άτομα που κατέχουν αρνητικό πιστοποιητικό PCR με ισχύ 72 ωρών και για άτομα που νόσησαν με COVID-19 τους τελευταίους 6 μήνες, νοουμένου ότι ο μέγιστος αριθμός ατόμων σε εσωτερικούς χώρους δεν υπερβαίνει τα 250 άτομα και σε εξωτερικούς χώρους τα 350 άτομα. Νοείται ότι εφαρμόζονται όλες οι πρόνοιες του υγειονομικού πρωτοκόλλου και οι κατευθυντήριες οδηγίες.
Τα πρόσωπα ηλικίας 12-15 ετών που δεν δύνανται να εμβολιαστούν στην παρούσα φάση και δεν έχουν πιστοποιητικό ανάρρωσης από την COVID τους τελευταίους 6 μήνες, προσκομίζουν αρνητικό πιστοποιητικό από εξέταση PCR ή rapid test αντιγόνου με ισχύ 72 ωρών. Επιπλέον, εξαιρούνται και μπορούν να προσκομίζουν αρνητικό πιστοποιητικό εξέτασης PCR ή rapid test με ισχύ 72 ωρών τα άτομα ηλικίας 16 ετών και άνω που δεν δύνανται να εμβολιαστούν λόγω σοβαρού ιατρικού προβλήματος με την προσκόμιση του ιατρικού πιστοποιητικού που να επιβεβαιώνει τον λόγο που δεν μπορούν να εμβολιαστούν.
Τέλος, διευκρινίζεται ότι παραμένουν σε ισχύ και πρέπει να τηρούνται τα υγειονομικά πρωτόκολλα και οι κατευθυντήριες οδηγίες που εφαρμόζονται στους συγκεκριμένους χώρους.