Με γενικά μικρές πλειοψηφίες, και σε κάποιες περιπτώσεις οριακά, εγκρίθηκαν από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τα νομοσχέδια που απαρτίζουν τη νέα μεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία για την υιοθέτηση του νέου συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο.

Το σύμφωνο είχε προταθεί από την Κομισιόν τον Σεπτέμβριο του 2020, και ήταν αντικείμενο μακράς και έντονης διαβούλευσης μεταξύ των κρατών μελών στο Συμβούλιο της ΕΕ καθώς και μεταξύ των πολιτικών ομάδων. Συμβούλιο και Κοινοβούλιο έφτασαν σε πολιτική συμφωνία τον Δεκέμβριο του 2023. Οι Μόνιμοι Αντιπρόσωποι των κρατών μελών ενέκριναν τις συμφωνίες τον Φεβρουάριο του 2024, και απέμενε η τελική ψήφος του Κοινοβουλίου και η τελική έγκριση του Συμβουλίου.

Συνοπτικά, το νέο πακέτο νομοθεσιών περιλαμβάνει ενίσχυση των ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα, παράλληλα με πρόνοιες για αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και κανονισμούς για τις περιπτώσεις κρίσης.

Πηγή: ΚΥΠΕ