Τα δύο πόδια των κρατών σε ένα παπούτσι βάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με την υποχρέωση για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, με στόχο την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και εφαρμογή της Ευρωπαϊκής πράσινης συμφωνίας.
Από τον Δεκέμβριο του 2020 αναθεωρήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ο στόχος μείωσης εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από 40% σε 55% μέχρι το 2030 σε σχέση με τα επίπεδα του 1990.
Η νέα δέσμη που περιλαμβάνει 13 νομοθετικές ρυθμίσεις, έχει την επωνυμία «fit for 55» και θα συζητηθεί αύριο για πρώτη φορά στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.
Κληθείς από τον Σταθμό μας να εξηγήσει τις νέες προτάσεις ο ανώτερος λειτουργός του Τμήματος Περιβάλλοντος Θεόδουλος Μεσημέρης, έφερε ως παράδειγμα το γεγονός ότι μέχρι το 2030 ενδέχεται να εισαχθεί κανονισμός μέσα από τον οποίο θα φορολογείται η χρήση καυσίμων για μετακινήσεις και την θέρμανση.
Εξήγησε ακόμα ότι οι προτάσεις θα συζητηθούν σε επίπεδο Υπουργών Περιβάλλοντος, Μεταφορών, Ενέργειας και Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναμένεται ότι θα οριστικοποιηθούν σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
Μεταξύ άλλων η δέσμη προτάσεων προβλέπει:
– Αναθεώρηση του συστήματος εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
– Αναθεώρηση των οδηγιών για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες και ενεργειακής απόδοσης.
– Αναθεώρηση του κανονισμού σχετικά με τα πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές διοξείδιού του άνθρακα από καινούρια αυτοκίνητα.
– Την νέα στρατηγική της ΕΕ για τα δάση και αναθεώρηση της οδηγίας για τη φορολόγηση της ενέργειας.
– Νέο μηχανισμός συνοριακής προσαρμογής άνθρακα που στοχεύει σε οικολογικότερες διαδικασίες παραγωγής.
– Κανονισμός για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων και δημιουργία νέου κοινωνικού ταμείου κλιματικής δράσης.
Η Κύπρος σύμφωνα με τον κ. Μεσημέρη εκπόνησε το στρατηγικό σχέδιο , για την ενέργεια και το κλίμα για την περίοδο 2021 – 2030 μέσω του οποίου άρχισαν να υλοποιούνται διάφορα προγράμματα για χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως χρήση εναλλακτικών μέσων μεταφοράς και προώθηση των σχεδίων βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Η Κύπρος ωστόσο, θα πρέπει να επιδοθεί σε αγώνα δρόμου, εξήγησε.
Το στρατηγικό σχέδιο θα πρέπει να αναθεωρηθεί επισήμανε, όπως θα πράξουν και όλα τα υπόλοιπα κράτη, προκειμένου να συμβαδίζουν με τους αναθεωρημένους στόχους για μείωση των εκπομπών κατά 55%.