Αυτή την Πέμπτη, στις εφτά το βράδυ, παρουσιάζουμε το αφιέρωμα:

«ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ»

Η καταμέτρηση προσώπων, πραγμάτων και καταστάσεων κι οι συμβολισμοί τους.