Αυτή την Πέμπτη, στις εφτά το βράδυ, παρουσιάζουμε το αφιέρωμα:

ΥΜΝΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ.

Οι προσωπικές που μας έκτισαν ή κτίσαμε φυλακές κι οι απόπειρες απόδρασης μας…