Από σήμερα στις 15:00 έκλεισαν τα σχολεία στην περιοχή των Βρετανικών Βάσεων μέχρι τις 20 Απριλίου, ανακοίνωσαν οι Βρετανικές Βάσεις στην Κύπρο και η Διοίκηση των Κυρίαρχων Περιοχών Βάσεων. Αναλυτικά:

«Οι Βρετανικές Βάσεις Κύπρου και η Διοίκηση των Κυρίαρχων περιοχών Βάσεων επιθυμούν να επιβεβαιώσουν ότι από τις 3 μ.μ. σήμερα (18 Μαρτίου), και τα έξι σχολεία που βρίσκονται στις Βάσεις έχουν κλείσει μέχρι τις 20 Απριλίου (μετά τις διακοπές του Πάσχα).

Τα σχολεία των Βάσεων θα μεταβούν τώρα στην εκπαίδευση από το σπίτι, χρησιμοποιώντας ποικίλες διαδικτυακές και άλλες δυνατότητες μάθησης που έχουμε διαθέσιμες, οι οποίες υποστηρίζονται ενεργά από τους εκπαιδευτικούς μας. Είναι επίσης διαθέσιμη μια λίστα ανάγνωσης στα παιδιά.

Για να ξεπεραστούν τα ζητήματα που αφορούν τις οικογένειες που εργάζονται σε επιχειρησιακές, κρίσιμες θέσεις εργασίας, έχουμε συνεργαστεί με τους διευθυντές των σχολείων και έχουμε εντοπίσει ειδικευμένους και έμπειρους παιδαγωγούς που είναι σε θέση να βοηθήσουν όσους έχουν περισσότερη ανάγκη, για να εξασφαλίσουν την ασφάλεια και τη διασφάλιση των οικογενειών μας.

Γίνονται τακτικές ενημερώσεις σε όλους τους τοπικά απασχολούμενους πολίτες στις Βάσεις, για να διασφαλιστεί η ενημέρωσή τους σε όλες τις τελευταίες πρακτικές εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της ιεράρχησης εργασιών, εργασίας από το σπίτι και της εξ’ αποστάσεως εργασίας».