Εκατόν δεκαεπτά γιατροί, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της Πολιτείας και στις προτροπές του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ), έχουν δηλώσει ενδιαφέρον για έμπρακτη στήριξη της Πολιτείας και συστράτευση στην αντιμετώπιση της πανδημίας του Covid-19.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΠΙΣ, τα μέλη του έχουν δηλώσει ότι είναι στη διάθεση της Πολιτείας, όπως παρέχουν τις υπηρεσίες τους, στο πλαίσιο της ειδικότητάς τους, ως προς τη στελέχωση των Κέντρων Δημόσιας Υγείας για αντιμετώπιση ύποπτων περιστατικών της νέας ασθένειας Covid-19,  για την ενίσχυση των κρατικών νοσηλευτηρίων εκεί και όπου υπάρχει ανάγκη και για την ανάληψη χρόνιων περιστατικών που δεν σχετίζονται με οξεία λοίμωξη του αναπνευστικού και υψηλή υποψία για κορωνοϊό.

Ο ΠΙΣ αναφέρει ότι αναμένει από τις αρμόδιες αρχές του κράτους όπως εγγυηθούν ασφαλείς συνθήκες εργασίας, μέτρα προφύλαξης και προστασίας του ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού, γενικότερα, από οποιονδήποτε κίνδυνο/απειλή αφορά τη διασπορά του νέου κορωνοϊού.

Παρά το γεγονός, σημειώνεται, ότι έχει τεθεί χρονική προθεσμία, έντυπα που αποστέλλονται εκπρόθεσμα θα γίνονται δεκτά και ως προς τούτο ο ΠΙΣ προτρέπει εκ νέου τα μέλη του να συμμετάσχουν εμπράκτως, μάχιμα και ενεργά στο κάλεσμα της Πολιτείας.