Πολλά κρυπτοστοιχεία είναι υψηλής επικινδυνότητας και έχουν εξαιρετικά κερδοσκοπικό χαρακτήρα, προειδοποιούν τους καταναλωτές οι ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές, τονίζοντας ότι «δεν ενδείκνυνται ως επένδυση ή ως μέσο πληρωμής ή συναλλαγής για τους περισσότερους καταναλωτές λιανικής».
 
Σε κοινή ανακοίνωση οι ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές (ΕΕΑ), στις οποίες περιλαμβάνονται η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ), η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) και η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA), προειδοποιούν ότι «οι καταναλωτές αντιμετωπίζουν πραγματικό κίνδυνο να χάσουν ολόκληρο το χρηματικό ποσό που επενδύουν αν αγοράσουν τα εν λόγω στοιχεία».
 
«Οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι ενήμεροι για τους κινδύνους που εγκυμονούν οι παραπλανητικές διαφημίσεις, μεταξύ άλλων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης» και μέσω αυτών που επηρεάζουν την κοινή γνώμη, τονίζουν.
 
Αναφέρουν επίσης ότι οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί απέναντι σε υποσχέσεις για ταχείες ή υψηλές αποδόσεις, ιδίως όταν οι αποδόσεις αυτές φαίνονται πολύ καλές για να είναι αληθινές.

«Οι καταναλωτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν έχουν δυνατότητα προσφυγής ή προστασίας, καθώς τα κρυπτοστοιχεία και τα συναφή προϊόντα και υπηρεσίες συνήθως δεν εμπίπτουν στο υφιστάμενο πεδίο προστασίας σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες της ΕΕ για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες», σημειώνουν.
 
Αναφορικά με το τι πρέπει να γνωρίζουν και να ελέγχουν οι καταναλωτές, οι ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές αναφέρουν ότι θα πρέπει πάντα να είναι ενήμεροι «για τους ειδικούς κινδύνους που εγκυμονούν τα κρυπτοστοιχεία και τα συναφή προϊόντα και υπηρεσίες και να σταθμίζετε προσεκτικά κατά πόσον οι κίνδυνοι είναι αποδεκτοί βάσει των προτιμήσεων και της οικονομικής σας κατάστασης».
 
Αναφορικά με τους κινδύνους, οι ΕΕΑ τονίζουν ότι ενδέχεται να χάσουν ολόκληρο το χρηματικό ποσό της επένδυσής σας, ενώ οι τιμές μπορεί να σημειώσουν ταχεία άνοδο και πτώση σε σύντομο χρονικό διάστημα.
 
«Μπορεί να πέσετε θύματα απάτης, δόλιας συμπεριφοράς, λειτουργικών σφαλμάτων ή κυβερνοεπιθέσεων· και πιθανότατα δεν θα δικαιούστε προστασία ή αποζημίωση σε περίπτωση που κάτι πάει στραβά», προσθέτουν.
 
Σε σχέση με καταναλωτές που σκέφτονται να αγοράσουν κρυπτοστοιχεία ή συναφή προϊόντα και υπηρεσίες, οι ΕΕΑ καλούς τους καταναλωτές να αναρωτηθούν κατά πόσον έχουν την οικονομική δυνατότητα να χάσουν ολόκληρο το χρηματικό ποσό της επένδυσής, αν είναι έτοιμοι να αναλάβουν υψηλό κίνδυνο για να κερδίσουν τις διαφημιζόμενες αποδόσεις και κατά πόσον κατανοούν τα χαρακτηριστικά των κρυπτοστοιχείων ή των συναφών προϊόντων και υπηρεσιών.
 
Επίσης, καλούν τους καταναλωτές να αναρωτηθούν κατά πόσον είναι οι εταιρείες/τα μέρη με τα οποία συναλλάσσεστε ευυπόληπτα, μήπως οι οικείες εθνικές αρχές έχουν εντάξει τις εταιρείες/τα μέρη με τα οποία συναλλάσσεστε σε «μαύρη λίστα» και κατά πόσον μπορούν οι καταναλωτές να προστατέψουν αποτελεσματικά τις συσκευές που χρησιμοποιούν για την αγορά, την αποθήκευση ή τη μεταβίβαση κρυπτοστοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών κλειδιών.
 
Αναφορικά με τους βασικούς κινδύνους, οι ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές αναφέρουν ότι αυτοί είναι οι ακραίες μεταβολές των τιμών, η παραπλανητική πληροφόρηση, η έλλειψη προστασίας, η πολυπλοκότητα των προϊόντων, η απάτη και κακόβουλες δραστηριότητες, η χειραγώγηση της αγοράς, έλλειψη διαφάνειας στις τιμές και χαμηλή ρευστότητα και οι πειρατείες, λειτουργικοί κίνδυνοι και ζητήματα ασφάλειας.
Πηγή: ΚΥΠΕ