Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε σήμερα την έναρξη διαδικασίας αποστέρησης της υπηκοότητας από τρεις επενδυτές και 7 εξαρτώμενα τους στη βάση έρευνας των υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών.

Συνολικά από τον Οκτώβριο του 2021 μέχρι σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την έναρξη διαδικασίας αποστέρησης υπηκοότητας από 60 επενδυτές και 159 εξαρτωμένων τους.

Αξίζει να αναφερθεί ότι ήδη έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αποστέρησης της υπηκοότητας 6 προσώπων από τους οποίους έχουν αφαιρεθεί τα ταξιδιωτικά έγγραφα.

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε επίσης σήμερα την αναδιοργάνωση και αναβάθμιση του συστήματος τραύματος μέσω της δημιουργίας Παγκύπριου Κέντρου Τραύματος στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Το Υπουργικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Υπουργό Υγείας να προχωρήσει με τη σύσταση Εθνικής Επιτροπής Τραύματος για τη λειτουργία του Κέντρου.

Τέλος το Υπουργικό Συμβούλιο διόρισε ως μέλη στο Δ.Σ της ΔΕΦΑ για το υπόλοιπο της θητείας, τους Γιώργο Παντελή Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών και Αλέξανδρο Κλάππα, Οικονομικό Αναλυτή προς αντικατάσταση δυο παραιτηθέντων μελών.

Επίσης διόρισε τον Μάριο Βαλιαντή ως Αντιπρόεδρο της ΔΕΦΑ.