Αποφάσεις σχετικά με το Τοπικό Σχέδιο του Ακάμα πιθανόν να λάβει σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο.

Προηγήθηκε συζήτηση των υπουργών Περιβάλλοντος, Εσωτερικών και Οικονομικών, κατά την οποία εξετάστηκαν αντισταθμιστικά μέτρα, που έχουν ως στόχο να προωθήσουν τη βιώσιμη ανάπτυξη των κοινοτήτων της περιοχής.

Οι προβληματισμοί που εκφράστηκαν αναμένεται να ξεκαθαρίσουν σε επίπεδο Υπουργικού Συμβουλίου.

Ενδεχόμενη εξαγγελία του Τοπικού Σχεδίου του Ακάμα όπως έχει διαμορφωθεί και στην παρούσα χρονική στιγμή, εξακολουθεί να διχάζει τους άμεσα ενδιαφερόμενους.