Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA), ως η καθ’ ύλην αρμόδια Αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αδειοδότηση φαρμακευτικών προϊόντων, τα οποία εξετάζονται και εγκρίνονται από εκπροσώπους και των 27 κρατών μελών της ΕΕ βάσει αμιγώς επιστημονικών κριτηρίων και δεδομένων, ενέκρινε στις 29 Ιανουαρίου την κυκλοφορία του εμβολίου της AstraZeneca και στη γνωμοδότησή του δεν έθεσε περιορισμούς ή αντενδείξεις για χορήγηση του εμβολίου σε συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες.

Αυτό διευκρινίζει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Υγείας, με αφορμή τη δημόσια συζήτηση σχετικά με την αποτελεσματικότητα του εμβολίου της AstraZeneca, ιδιαίτερα στα άτομα ηλικίας 55 ετών και άνω, μετά και από την απόφαση ορισμένων κρατών μελών της ΕΕ να θέσουν ηλικιακό περιορισμό.

Αναφέρει, επίσης, ότι η Συμβουλευτική Επιστημονική Επιτροπή για τον κορωνοϊό, στις 5 Φεβρουαρίου, έχοντας ενώπιον της τη γνωμοδότηση του ΕΜΑ και αξιολογώντας τους όρους αδειοδότησης του εμβολίου καθώς και τις διαθέσιμες δημοσιεύσεις με επιστημονικά δεδομένα, εισηγήθηκε στο Υπουργείο Υγείας την υιοθέτηση ως έχει της απόφασης του ΕΜΑ, με πρώτιστο στόχο την προφύλαξη, μέσω εμβολιαστικής κάλυψης, των ατόμων που έχουν αυξημένο κίνδυνο σοβαρής νόσησης και, κατ’ επέκταση, νοσηλείας ή/και θανάτου, που εκτός από τους ηλικιωμένους αφορά και ομάδες ασθενών.

Σε αυτό το πλαίσιο, σημειώνεται, προχωρά τις επόμενες εβδομάδες, παράλληλα με τον εμβολιασμό του πληθυσμού βάσει ηλικίας, και ο εμβολιασμός και συγκεκριμένων ομάδων ασθενών, όπως είναι οι αιμοκαθαρόμενοι, οι μεταμοσχευμένοι και οι θαλασσαιμικοί.

Επιπλέον, προστίθεται, δεδομένου ότι το εμβόλιο της AstraZeneca έχει ενταχθεί στο Εθνικό Πλάνο Εμβολιασμού για την COVID-19, και εφόσον το συγκεκριμένο εμβόλιο είναι διαφορετικής τεχνολογίας από τα άλλα δύο εμβόλια που ήδη χορηγούνται, το Υπουργείο Υγείας συμφωνεί με το εύλογο αίτημα της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ) για εκ των προτέρων ενημέρωση του πολίτη για το εμβόλιο που θα του χορηγηθεί.

Προς τούτο, το Υπουργείο Υγείας, σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Καινοτομίας, επεξεργάζεται τρόπους, ώστε μέσω της Πύλης Εμβολιασμού, ο πολίτης να γνωρίζει ποιο εμβόλιο θα του χορηγηθεί, κατά τη διευθέτηση του ραντεβού του. Περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν όταν οριστικοποιηθεί η διαδικασία.

Το Υπουργείο Υγείας και η ΣΕΕ, σημειώνεται, παρακολουθούν προσεκτικά τις όποιες εξελίξεις πιθανόν να υπάρξουν σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, ώστε να αξιολογήσουν τα δεδομένα που ενδεχομένως να προκύψουν.

Πηγή: ΚΥΠΕ