Πιθανότερος λόγος πρόκλησης του συμβάντος με τα λανθασμένα τεστ επιβατών είναι η επιμόλυνση των δειγμάτων στο στάδιο της εργαστηριακής εξέτασης, σύμφωνα με την Έκθεση, την οποία υπέβαλε  η Έφορος Κλινικών Εργαστηρίων στον αρμόδιο Υπουργό. Σε σημερινή ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Υγείας αναφέρει επίσης ότι η Έφορος Κλινικών Εργαστηρίων αποφάσισε τη συνέχιση της άρσης της έγκρισης για διενέργεια εξέτασης PCR-COVID μέχρι νεοτέρας, για το Κλινικό Εργαστήριο του Mediterranean Hospital of Cyprus, μετά την ολοκλήρωση της διερεύνησης των συνθηκών, υπό τις οποίες εσφαλμένα διέγνωσε 30 θετικά περιστατικά COVID-19, είκοσι οκτώ εκ των οποίων αποδείχθηκαν αρνητικά στους επαναληπτικούς ελέγχους, που έγιναν στη συνέχεια. Το Υπουργείο Υγείας, διά της Εφόρου Κλινικών Εργαστηρίων, συνεχίζει και εντατικοποιεί τον τακτικό ποιοτικό έλεγχο που πραγματοποιείται σε όλα τα εργαστήρια, τα οποία είναι εγκεκριμένα τόσο για τη διενέργεια της μοριακής εξέτασης για ανίχνευση του ιού SARS-CoV-2, όσο και οποιασδήποτε άλλης εργαστηριακής εξέτασης. Στόχος των ελέγχων, σημειώνει, είναι η διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρονται προς τους πολίτες από τα κλινικά εργαστήρια και η αναβάθμιση αυτών των υπηρεσιών στην Κύπρο.