Οι μελέτες έδειξαν ότι η απάντηση στο ερώτημα αν θα επιβαρύνει η εγκατάσταση της μονάδας παραγωγής ασφάλτου, στο Μιτσερό, τους κατοίκους της γύρω περιοχής είτε μέσω των ρύπων, είτε μέσω των οσμών «είναι ξεκάθαρα αρνητική» αναφέρει το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Σε σχέση με την ανακοίνωση που εξέδωσε η Συμβουλευτική Ομάδα του Πανεπιστημίου Κύπρου για το θέμα της μετακίνησης μονάδας ασφαλτικού σκυροδέματος στο Μιτσερό, το Υπουργείο λέει εξάλλου ότι λήφθηκαν υπόψη οι απόψεις των πανεπιστημιακών. «Ως προς τη διαφορετική άποψη που εκφράζει η Ομάδα των Πανεπιστημιακών στην ανακοίνωσή της, σε σχέση με την μετακίνηση, θα πρέπει να διευκρινιστεί εάν αυτή εδράζεται στην αρνητική αξιολόγηση» των μελετών σε σχέση με τη διασπορά των ρύπων και των οσμών, προστίθεται, ενώ αναφέρεται ότι ο Υπουργός Γεωργίας θα επιδιώξει να έχει μέσα στις επόμενες μέρες συνάντηση μαζί τους για συζήτηση της περαιτέρω συνεργασίας τους.

«Το Υπουργείο σέβεται, εκτιμά και επιζητεί την συνεργασία με την επιστημονική κοινότητα και τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα για υποστήριξη των δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών του. Αυτό αποδεικνύεται από τις πολυάριθμες συνεργασίες που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια με πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο, συνεχίζει, που ζήτησε τη συνδρομή τεσσάρων πανεπιστημιακών εγνωσμένου κύρους για τη διαχείριση ενός τόσο σύνθετου και συνάμα ευαίσθητου θέματος, όπως είναι η μετακίνηση των μονάδων παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος, σε χώρο και με τρόπο που να μην δημιουργεί πρόβλημα στις περιοχές που θα τις φιλοξενήσουν.

«Το ΥΓΑΑΠ εκφράζει την βαθύτατη εκτίμηση και τις ευχαριστίες του στους τέσσερις υπό αναφορά Πανεπιστημιακούς για το έργο που έχουν επιτελέσει. Για να φέρουν σε πέρας το έργο αυτό, οι πανεπιστημιακοί αφιέρωσαν υπέρμετρο χρόνο, που ξεπερνά κατά πολύ αυτόν που αναμενόταν με βάση τη συμφωνία συνεργασίας, επιδιώκοντας ένα ουσιαστικό αποτέλεσμα» προστίθεται.

Από τη συνεργασία του Υπουργείου με τους Πανεπιστημιακούς, συμπληρώνεται, αναδείχθηκαν σημαντικά ζητήματα και προέκυψαν σημαντικά οφέλη, που θα αξιοποιηθούν τόσο για την συγκεκριμένη περίπτωση της μετακίνησης των μονάδων παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος, όσο και σε μελλοντικές ανάλογες περιπτώσεις.

Το ΥΓΑΑΠ λέει ότι «έλαβε υπόψη τις απόψεις των Πανεπιστημιακών, παρά το γεγονός ότι αυτές σε ορισμένες περιπτώσεις δεν συνέπιπταν με αυτές των ειδικών εμπειρογνωμόνων που εκπόνησαν την Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον. Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι στη βάση των διαπιστώσεων των Πανεπιστημιακών εκπονήθηκαν ουσιαστικά δύο επιπρόσθετες εξειδικευμένες μελέτες, μια σε σχέση με τη διασπορά των ρύπων και μία σε σχέση με την διασπορά των οσμών».

Οι δύο επιπρόσθετες μελέτες, συνεχίζει, αποτελούσαν την καρδιά των εισηγήσεων των πανεπιστημιακών στην αρχική έκθεση αξιολόγησης που υποβλήθηκε, αφού αυτές ταυτοποιούσαν και συνδέονταν με το κύριο πρόβλημα στο Δάλι. Η μεθοδολογία για τις μελέτες αυτές συμφωνήθηκε στην παρουσία εκπροσώπων των μελετητών και της ομάδας των Πανεπιστημιακών και του ίδιου του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και ζητήθηκε όπως τηρηθούν με ακρίβεια όλες οι εισηγήσεις των Πανεπιστημιακών επί της συμφωνημένης μεθοδολογίας των δύο μελετών.

«Με δεδομένη την κατάληξη των δύο πιο πάνω μελετών, η οποίες εκπονήθηκαν από ειδικούς επιστήμονες στα συγκεκριμένα αντικείμενα και καταδεικνύουν ότι πέραν πάσης αμφιβολίας η εγκατάσταση μιας μονάδας παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος στην περιοχή του Μιτσερού δεν θα επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στους κατοίκους της γύρω περιοχής, αλλά και με την ομόφωνα θετική άποψη όλων των συμμετεχόντων στην αρμόδια επιτροπή για την εξέταση της μελέτης (περιλαμβάνει εκπροσώπους όλων των αρμόδιων Τμημάτων, εκπροσώπους περιβαλλοντικών οργανώσεων και το ΕΤΕΚ), η Περιβαλλοντική Αρχή έδωσε θετική γνωμοδότηση για την μετακίνηση της συγκεκριμένης μονάδας στην περιοχή αυτή, θέτοντας παράλληλα αυστηρούς όρους για τη λειτουργία της» σημειώνει το Υπουργείο.

Το ΥΓΑΑΠ λέει ακόμη ότι επιθυμεί τη συνέχιση της συνεργασίας του με τους Πανεπιστημιακούς, τόσο για να έχει τις απόψεις τους σε σχέση με το πιο πάνω ερώτημα, όσο και για τη μετακίνηση των υπόλοιπων μονάδων παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος αλλά και για την παρακολούθηση της λειτουργίας των μονάδων στους νέους χώρους.

«Πέραν των οποιωνδήποτε παρεμφερών ζητημάτων επικοινωνίας ή άλλων, δυνατόν να έχουν προκύψει ανάμεσα σε εμπλεκόμενους φορείς και την ομάδα των Πανεπιστημιακών, θεωρείται κρίσιμης σημασίας η προσήλωση στην ουσία του προβλήματος και αυτή δεν είναι άλλη από τον κατάλληλο σχεδιασμό και υλοποίηση της μετακίνησης με τρόπο που να μην επηρεάζονται άλλοι συμπολίτες μας» σημειώνεται.

Λέει ακόμη ότι με πρωτοβουλία του ΥΓΑΑΠ άρχισε η εν λόγω συνεργασία και με την ακλόνητη βούλησή του επιδιώκει τη συνέχισή της. Το ΥΓΑΑΠ θεωρεί ότι ο σχεδιασμός που γίνεται στο συγκεκριμένο θέμα δύναται να αποτελέσει μοντέλο για τους επόμενους σχεδιασμούς και ίσως να αποτελεί και την αφετηρία για την επίλυση διαχρονικών προβλημάτων του τόπου μας, καταλήγει και σημειώνει ότι απαιτείται η συνέχιση της εν λόγω συνεργασίας και η διαχείριση, μέσω καλής θέλησης, ενδεχόμενων ζητημάτων επικοινωνίας ή άλλων που προκύπτουν.

Πηγή: ΚΥΠΕ