Το Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε την επέκταση της διαδικασίας επιστρατευτικής τακτοποίησης μέχρι τις 31 Μαΐου 2021 και την ακύρωση των ασκήσεων μέχρι τις 9 Μαΐου, ως αποτέλεσμα των νέων μέτρων που αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο για αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του ΥΠΑΜ, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει σημαντικός αριθμός εφέδρων οι οποίοι έχουν διευθετήσει να παραλάβουν τα ΦΑΠ τους (Φύλλο Ατομικής Πρόσκλησης) μέχρι τις 30 Απριλίου 2021 ημερομηνία κατά την οποία εξέπνεε η προθεσμία για την επιστρατευτική τους τακτοποίηση και τονίζει πως όσα ραντεβού έχουν διευθετηθεί για αυτή τη βδομάδα δεν θα πραγματοποιηθούν προκειμένου να αποφευχθεί η παρουσία τους σε στρατόπεδα για παραλαβή των ΦΑΠ.

Το ΥΠΑΜ ανακοινώνει περαιτέρω ότι τα Τμήματα Επιστράτευσης έχουν αναπρογραμματίσει όλα τα ραντεβού που είχαν διευθετηθεί και ότι για διευκόλυνση των εφέδρων αποφασίστηκε όπως παραταθεί η διαδικασία της επιστρατευτικής τακτοποίησης, μέχρι τις 31 Μαΐου 2021.

Επιπρόσθετα, το Υπουργείο Άμυνας ενημερώνει ότι όσοι έφεδροι έχουν ΦΑΠ για ασκήσεις ή παρουσιάσεις μέχρι τις 9 Μαΐου 2021, θα παρουσιαστούν για να παραλάβουν νέα ΦΑΠ, καθότι έχουν αναβληθεί οι εν λόγω δραστηριότητες.

Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι για τις μετακινήσεις των εφέδρων δεν απαιτείται η αποστολή γραπτού μηνύματος και η διακίνηση γίνεται με την επίδειξη του ΦΑΠ.