Οι 61 μέσω συνδυασμών και οι δύο ως ανεξάρτητοι υποψήφιοι – 45 υποψήφιοι άντρες και 18 γυναίκες.

Στους υποψηφίους περιλαμβάνονται και τρεις Τουρκοκύπριοι.

Ο Γενικός Έφορος Εκλογών ανέφερε ότι βρίσκεται ήδη σε συνεννόηση με το Κυβερνητικό Τυπογραφείο για ετοιμασία προσχεδίου του ψηφοδελτίου, το οποίο θα παρουσιάσει αύριο στους εκπροσώπους των συνδυασμών και των μεμονωμένων υποψηφίων, ώστε να δοθεί το πράσινο φως για εκτύπωσή του.