«Υπομονή» στις κοινότητες του Ακάμα και σε όσους επηρεάζονται από το τοπικό σχέδιο της περιοχής συνέστησε  ο Υπουργός Γεωργίας Κώστας Καδής, κληθείς να σχολιάσει τις αντιδράσεις που έχουν προκληθεί, από τις κοινότητες, τονίζντας  ότι θα ήταν σωστό προτού τοποθετηθούν να αναμένουν τις συνολικές κυβερνητικές αποφάσεις.

Υπάρχει είπε, «μια γνωμάτευση του Τμήματος Περιβάλλοντος η οποία θεωρώ ότι είναι ολοκληρωμένη και λαμβάνει υπόψη όλα τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της».

Όπως εξήγησε, πέραν της τοποθέτησης του Τμήματος Περιβάλλοντος, την οποία στηρίζει απόλυτα, η Κυβέρνηση αναμένεται να ανακοινώσει μαζί με το τοπικό σχέδιο και αντισταθμιστικά μέτρα για όσους επηρεάζονται, αλλά και τι θα λάβει η κάθε κοινότητα χωριστά.

Συνεπώς, κατέληξε, είναι πρόωρο να τοποθετούνται τώρα αρνητικά ή θετικά υπέρ του σχεδίου.