Δεν θα επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο για υποβολή δηλώσεων εισοδήματος ατόμου 2020 (ΤΦ1), Αυτοεργοδοτούμενων με Λογαριασμούς (ΤΦ1Αυτ ) 2019 και Εισοδήματος Εταιρειών 2019 (ΤΦ 4), αναφέρει το Υπουργείο Οικονομικών σε ανακοίνωσή του.
      
Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι ο Υπουργός Οικονομικών, στα πλαίσια διευκόλυνσης των φορολογουμένων  και των φορολογικών τους συμβούλων αποφάσισε ότι, για Δηλώσεις οι οποίες θα υποβληθούν μέχρι και τη Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2021, δεν θα επιβληθεί οποιοδήποτε διοικητικό πρόστιμο.
 
Για Δηλώσεις οι οποίες θα υποβληθούν μετά την πιο πάνω ημερομηνία, θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες από τη Νομοθεσία επιβαρύνσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ