Η Κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την οικονομική δραστηριότητα ώστε, με την πάροδο της πανδημίας, να επανέλθει στους θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης που υπήρχαν πριν, τονίζει ο Υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης.

Σε γραπτή του δήλωση, ο Υπουργός Οικονομικών αναφέρει ότι με ανακοίνωσή του που εκδόθηκε την Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου 2021, ο διεθνής Οίκος Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Standard and Poor’s, αναθεώρησε την προοπτική της Κυπριακής Δημοκρατίας από σταθερή σε θετική, επιβεβαιώνοντας την αξιολόγηση της πιστοληπτικής της ικανότητας στην επενδυτική βαθμίδα (“BBB-“).

Οπως σημειώνει ο Υπουργός, ο Οίκος Standard & Poor’s αιτιολογεί την απόφασή του για αναθεώρηση της προοπτικής της Δημοκρατίας από σταθερή σε θετική στη βάση της ανθεκτικότητας της οικονομίας στο πανδημικό σοκ και στις ισχυρές μεσοπρόθεσμες προοπτικές αύξησης του ΑΕΠ και επιστροφής σε δημοσιονομικά πλεονάσματα, οι οποίες υποστηρίζονται από σημαντικά ευρωπαϊκά κονδύλια, αναμένοντας ότι το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ θα επιστρέψει σε έντονα πτωτική πορεία.

Επιπρόσθετα, αναφέρει ότι ο Οίκος επισημαίνει ότι η επιβεβαίωση της πιστοληπτικής αξιολόγησης, αντικατοπτρίζει την άποψή του ότι οι κίνδυνοι οι οποίοι είναι συνυφασμένοι με την πιστοληπτική αξιολόγηση, και κυρίως τα αυξημένα αποθέματα δημόσιου και ιδιωτικού χρέους και των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων στο τραπεζικό σύστημα, είναι γενικά ισοζυγισμένοι, με τη συνετή πολιτική διαχείρισης του δημόσιου χρέους, τη διατήρηση ισχυρών ρευστών διαθεσίμων του Κράτους μέσω των οποίων μειώνεται σημαντικά ο βραχυπρόθεσμος κίνδυνος αναχρηματοδότησης και τη συνεχιζόμενη πανευρωπαϊκή δημοσιονομική και νομισματική στήριξη.

Στη γραπτή του δήλωση, ο κ. Πετρίδης αναφέρει ότι ο Οίκος τονίζει ως τους σημαντικότερους παράγοντες για τη μελλοντική αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Δημοκρατίας, τη διατήρηση της δυναμικής ανάπτυξης της οικονομίας, την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας σε συνδυασμό με την πολύ υψηλή απορρόφηση χρηματοδότησης της ΕΕ, την επιτάχυνση στη μείωση του δημόσιου χρέους και την περαιτέρω μείωση των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων στον τραπεζικό τομέα.

Επίσης, ο Υπουργός σημειώνει ότι ο Οίκος θεωρεί ως τους σημαντικότερους παράγοντες για πιθανή μελλοντική υποβάθμιση, το ενδεχόμενο η οικονομική ανάκαμψη να μην είναι στον αναμενόμενο βαθμό επηρεάζοντας δυσμενώς το ρυθμό μείωσης του δημόσιου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ, καθώς επίσης μια συνεχής, ουσιαστική επιδείνωση της δημοσιονομικής θέσης της Δημοκρατίας.

“Η Κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την οικονομική δραστηριότητα ώστε, με την πάροδο της πανδημίας, να επανέλθει στους θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης που υπήρχαν πριν την πανδημία, τόσο όσον αφορά την ανάπτυξη και την απασχόληση (συγκράτηση της ανεργίας) όσο και τα δημόσια οικονομικά” τονίζει ο Υπουργός Οικονομικών.

Προσθέτει ότι για την επίτευξη του στόχου αυτού, η Κυβέρνηση στηρίζει την κυπριακή οικονομία και το κοινωνικό σύνολο, κατά τρόπο στοχευμένο και ευέλικτο και προωθώντας, παράλληλα, τα κατάλληλα οικονομικά σχέδια τα οποία θα επιτρέψουν τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των προσφερόμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων και κονδυλίων.

“Η Κυβέρνηση θα συνεχίσει να εργάζεται άοκνα, συστηματικά και σε συνεργασία με τα κοινοβουλευτικά κόμματα για να επιτύχει τις προαναφερόμενες μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα ωθήσουν την Κυπριακή Δημοκρατία σε ανώτερα επίπεδα αναβάθμισης της αξιοπιστίας της” καταλήγει.