Υπογράφηκε στις 9 το πρωί στο Τμήμα Δημοσίων Έργων το Συμβόλαιο για την προμήθεια και φύτευση θάμνων, δέντρων και συστήματος άρδευσης για την τοπιοτέχνηση και συντήρηση των χώρων πρασίνου του Κάθετου Δρόμου της Λεμεσού.

Το Συμβόλαιο υπέγραψαν, εκ μέρους της Κυβέρνησης, η Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Τμήματος Δημοσίων Έργων Ελένη Κασκίρη και εκ μέρους της εταιρείας «House and Garden Ltd», ο Διευθυντής της Αντρέας Παυλίδης.

Το Έργο της Τοπιοτέχνησης εντάσσεται στο συνολικό Συγχρηματοδοτούμενο Έργο Κατασκευής του Κάθετου Δρόμου Λεμεσού, που ενώνει το Λιμάνι Λεμεσού με τον Αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Πάφου, με Φορέα Υλοποίησης το Τμήμα Δημοσίων Έργων.

Συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 και θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2023. Το Έργο, μετά από διαδικασία προσφορών, έχει κατακυρωθεί στον επιτυχόντα προσφοροδότη έναντι δαπάνης 994 χιλιάδων 276 ευρώ, συν ΦΠΑ.

Η περίοδος υλοποίησής του θα είναι πέντε μήνες και περίοδος συντήρησης 18 μήνες μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της τοπιοτέχνησης. Το Έργο αφορά τμήμα δρόμου από τη νέα είσοδο του Λιμανιού Λεμεσού μέχρι τον ανισόπεδο κόμβο που συνδέει τον Κάθετο Δρόμο με τον Αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Πάφου μήκους 5,6χλμ., καθώς και τμήμα της λεωφόρου Πάφου μήκους ενός χλμ.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν εγκατάσταση συστήματος άρδευσης και φύτευση/τοπιοτέχνηση των χώρων πρασίνου, δηλαδή στην κεντρική νησίδα και τις λωρίδες πρασίνου εκατέρωθεν του δρόμου, συνολικού μήκους 6,6 χλμ, καθώς και την τοπιοτέχνηση έξι κυκλικών κόμβων.

Προβλέπεται φύτευση πέραν των 1.500 δέντρων και πέραν των 25.000 θάμνων.

Τα έργα έχουν μελετηθεί υπό τον συντονισμό του Τμήματος Δημοσίων Έργων μαζί με τα συναρμόδια Τμήματα, Δασών και Γεωργίας, ενώ υπάρχει και η απαραίτητη διαβούλευση και συνεργασία με τους Δήμους Λεμεσού και Κάτω Πολεμιδιών.

Μετά την περάτωση της Σύμβασης, η συντήρηση των χώρων πρασίνου θα αναληφθεί από τους εμπλεκόμενους Δήμους, σύμφωνα και με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.