Το Τμήμα Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, στο πλαίσιο σειράς οδηγιών για την παρεμπόδιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού SARS-CoV-2, προτρέπει την εφαρμογή από τους υπεύθυνους εκλογών σειράς μέτρων προστασίας.

Μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι στα άτομα που βρίσκονται σε περιορισμό μετά από θετικοποίηση τους για τη νόσο COVID-19, και είναι εγγεγραμμένα στον εκλογικό κατάλογο, τη μέρα των εκλογών, χορηγείται άδεια να μεταβούν αποκλειστικά και μόνο στο εκλογικό Κέντρο όπου είναι εγγεγραμμένα, για σκοπούς άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος. Προστίθεται ότι στο εκλογικό κέντρο μπορούν να μεταβούν είτε με τα πόδια είτε με  ιδιωτικό όχημα στο οποίο θα έχουν για αποκλειστική χρήση για την ημέρα εκείνη και χωρίς άλλες στάσεις επισκέψεις. Σημειώνεται πως απαγορεύεται η χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς και ότι θα πρέπει απαραίτητα να φέρουν προστατευτική μάσκα.

Προτρέπεται όπως οι αίθουσες αερίζονται επαρκώς. Επίσης, οι εργαζόμενοι και οι εκπρόσωποι των υποψηφίων θα πρέπει απαραίτητα καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής τους στο εκλογικό κέντρο, να φέρουν προστατευτική μάσκα.

Γίνεται επίσης σύσταση για χρήση προστατευτικής μάσκας από όλους τους ψηφοφόρους εντός των εκλογικών κέντρων. Σημειώνεται ότι οι εκλογικοί θάλαμοι δεν θα φέρουν κουρτίνα και θα αποτελεί ευθύνη του προσωπικού του κέντρου η τακτική απολύμανση τους, όπως και όλων των επιφανειών με τις οποίες οι ψηφοφόροι και το προσωπικό έρχονται σε επαφή καθώς και των στυλό.

Η απολύμανση των χεριών των ψηφοφόρων κατά την είσοδο και έξοδο από το εκλογικό κέντρο είναι υποχρεωτική.

Σε ό,τι αφορά την υγιεινή του προσωπικού αναφέρεται ότι όλοι οι υπάλληλοι των εκλογικών κέντρων και οι εκπρόσωποι των υποψηφίων, συστήνεται όπως προβούν σε διαγνωστικό τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (self test) για την ασθένεια του COVID-19 την προηγούμενη των εκλογών.

Επίσης, όλο το προσωπικό που εργάζεται στην εκλογική διαδικασία πρέπει να έχει κατάρτιση σχετικά με τις προφυλάξεις και τους κανόνες ατομικής προστασίας. Προσωπικό που παρουσιάζει συμπτώματα του COVID-19 θα πρέπει να απέχει από την εργασία και να απευθυνθεί άμεσα τηλεφωνικά στον προσωπικό του ιατρό. Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων κατά τη διάρκεια της εργασίας, το εργαζόμενο άτομο θα πρέπει να εγκαταλείπει αμέσως την εργασία. Το εν λόγω προσωπικό μπορεί να εξασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα πριν αποχωρήσει.

Προτρέπεται να γίνει σύσταση σε άτομα που δυνατό να ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, να μην εργαστούν στις εκλογές.

Κατά τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας, θα πρέπει να διασφαλιστεί πως η πρόσβαση στα εκλογικά κέντρα θα διεξάγεται χωρίς συνωστισμό και συγχρωτισμό και ότι θα γίνεται απολύμανση των κουβούκλιων και του εξοπλισμού κατά τακτά χρονικά διαστήματα.

Με το πέρας της εκλογικής διαδικασίας οι αίθουσες που θα χρησιμοποιηθούν ως εκλογικά κέντρα, θα πρέπει να εξαεριστούν με φυσικό τρόπο για τουλάχιστον μισή ώρα και να απολυμανθούν.