Την Μακροχρόνια Εθνική Στρατηγική για την Κυπριακή Ναυτιλία “SEA Change 2030”, που βασίζεται στους πυλώνες της Αειφορίας, της Εξωστρέφειας και της Προσαρμοστικότητας, παρουσίασε στους εταίρους της κυπριακής ναυτιλίας απόψε, στη Λεμεσό, ο Υφυπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Δημητριάδης.

«Θέλουμε η κυπριακή ναυτιλία να καταστεί ανθεκτική στις κρίσεις και ανταγωνιστική, για να μπορέσει να έχει βιώσιμο μέλλον για το καλό του τόπου» δήλωσε ο κ. Δημητριάδης, παρουσιάζοντας με ένα διαδραστικό τρόπο την Εθνική Στρατηγική Ναυτιλίας.

Η στρατηγική αυτή και το νέο μοντέλο που θα ακολουθήσει το Υφυπουργείο Ναυτιλίας επικεντρώνεται σε 35 στοχευμένες και κοστολογημένες δράσεις, με χρονοδιάγραμμα έναρξης και υλοποίησης.

Η νέα αυτή φιλοσοφία αναμένεται να θέσει τις βάσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του Κυπριακού Νηολογίου και του κυπριακού ναυτιλιακού προϊόντος, τη διαμόρφωση κουλτούρας για ναυτικά, ναυτιλιακά και γαλάζια επαγγέλματα, την προώθηση θαλάσσιας συνδεσιμότητας με άλλα κράτη, τη δημιουργία πλαισίου για πιο ασφαλή, πιο πράσινη και προσβάσιμη σε όλους ακτογραμμή, καθώς και στην παροχή ευέλικτης, άμεσης, αποτελεσματικής, και ενιαίας πελατοκεντρικής εξυπηρέτησης.

«Με αυτό τον τρόπο η ναυτιλία της Κύπρου θα μπορέσει να έχει προληπτική προσέγγιση για να είναι δυνατή, συνεισφέροντας τόσο στην κυπριακή οικονομία, όσο και στην παγκόσμια ναυτιλία ως ναυτιλιακό κράτος που είμαστε», επεσήμανε ο κ. Δημητριάδης.