Στις 8 Σεπτεμβρίου αναμένεται να υπογραφούν τα συμβόλαια για τη 2η φάση του έργου της βελτίωσης της Λεωφόρου Αρχιεπισκόπου  Μακαρίου του 3ου στον  Ύψωνα, με την κατασκευή κυκλικού κόμβου στη συμβολή των οδών Μακαρίου Γ΄, Ηλία Καννάουρου και Αγίου Γεωργίου.

Οι προσφορές για το έργο υποβλήθηκαν στις 23/6/2023 και μετα την αξιολόγηση έχει  έχει κατακυρωθεί στην εργοληπτική εταιρεια, An .Christou Properties &Cons.ltd, που είχε υποβάλει την χαμηλότερη προσφορά.

Σύμφωνα με το τμημα Δημοσίων Έργων οι κατακευαστικές εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν τον Νοέμβριο του 2023 και θα διαρκέσουν  12 μήνες. Το κόστος του έργου ανέρχεται στο €1,3 εκατομμύρια περιλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η κατασκευη του κόμβου κεντρικό αυτό σημείο του Δήμου, όπου αρκετοί πολίτες ταλαιπωρούνται καθημερινά λόγω της πυκνής τροχαίας κίνησης που παρατηρείται, σε ώρες αιχμής αναμένται να απαμβλύνει το πρόβλημα.