Το Περιβαλλοντικό Κέντρο των Β.Β επιβεβαιώνει ότι στο πλαίσιο περιβαλλοντικού έργου πραγματοποιούνται διάφορες δράσεις αποκατάστασης στη Λίμνη Μακριά στο Ζακάκι και στην ευρύτερη περιοχή του Lady’s Mile και της Αλυκής Ακρωτηρίου με σκοπό την καλύτερη προστασία των σημαντικών και ευαίσθητων οικοτόπων, που φιλοξενούν σπάνια και απειλούμενα είδη πανίδας και χλωρίδας.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου των Βρετανικών Βάσεων, το έργο MAVA MedisWet, το οποίο άρχισε τo 2020 και έχει διάρκεια 2 χρόνων, είναι μια συνεργασία της Διοίκησης των Βρετανικών Βάσεων, του Ιδρύματος Terra Cypria και κυβερνητικών τμημάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Μέχρι στιγμής, έχουν απομακρυνθεί 300 κυβικά μέτρα σκουπιδιών από τη περιοχή της Αλυκής, έχει επιδιορθωθεί το παρατηρητήριο πουλιών στη Λίμνη Μακριά και έχει τοποθετηθεί ένας ξύλινος φράκτη για να μειωθεί η όχληση των πουλιών.

Η Λειτουργός Περιβάλλοντος των ΒΒ, Αλεξία Περδίου, σημειώνει σε δήλωση της ότι «όσα έργα κι αν πραγματοποιηθούν για την προστασία του περιβάλλοντος, δεν θα έχουν επιτυχία αν δεν εκτιμήσουμε όλοι την περιβαλλοντική αξία της περιοχής και δεν συμβάλουμε στην μακροπρόθεσμη προστασία της».

«Εάν σταματήσουμε ν’ αφήνουμε πίσω μας σκουπίδια, αν οδηγούμε μόνο στον υφιστάμενο δρόμο και όχι στους βιότοπους και στους αμμόλοφους, αν σταματήσουμε να κατασκηνώνουμε και ν’ ανάβουμε φωτιές το βράδυ, θα έχουμε ήδη κάνει πολλά» συμπληρώνει.

Οι Αρχές των Β.Β προέβησαν σε κλείσιμο των ανεξέλεγκτων προσβάσεων στην Αλυκή με ογκόλιθους. Σκοπός αυτής της δράσης είναι η παρότρυνση προς τον κόσμο να χρησιμοποιεί μόνον τον κύριο δρόμο πρόσβασης.

Προγραμματίζονται και άλλες πρακτικές δράσεις αποκατάστασης στην περιοχή του Lady’s Mile και της Αλυκής που είναι περιοχές κηρυγμένη ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας και Ειδική Ζώνη Διατήρησης με βάση την περιβαλλοντική νομοθεσία των Βρετανικών Βάσεων και διέπεται από καθεστώς προστασίας αντίστοιχο εκείνου που διέπει τις περιοχές NATURA 2000. Η παραλία του Lady’s Mile, είναι επίσης παραλία ωοτοκίας χελωνών, και αυτά τα μέτρα έχουν επίσης στόχο να διασφαλίσουν την ασφάλεια των ευάλωτων νεογνών.