Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη συγκυρία, δήλωσε την Τρίτη ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης αναφερόμενος στις παγκόσμιες προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένης της πανδημίας, της κλιματικής αλλαγής, του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο και του εξτρεμισμού, υπογραμμίζοντας, ταυτόχρονα, ότι τόσο σε περιφερειακό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο οι ευκαιρίες συνεργασίας είναι άπειρες.

Μιλώντας στα φετινά Βραβεία Διπλωματών, που διοργανώθηκαν για τρίτη συνεχόμενη χρονιά από το ΚΕΒΕ, ο κ. Χριστοδουλίδης είπε ότι κατά το 2021 η παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα ενισχύεται, παραμένει ωστόσο αριθμός προκλήσεων, που σχετίζονται με την πανδημία, συμπεριλαμβανομένων των διαταραχών στις αλυσίδες εφοδιασμού, των πληθωριστικών πιέσεων και της έλλειψης εργαζομένων. Ταυτόχρονα, είπε, εξίσου πιεστικές είναι και άλλες παγκόσμιες προκλήσεις, όπως η κλιματική αλλαγή, το έγκλημα στον κυβερνοχώρο και ο εξτρεμισμός.

«Επομένως, βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη συγκυρία και μας δίνεται μια μοναδική ευκαιρία να ξαναχτίσουμε μια πιο ανθεκτική, χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμη ανάκαμψη, προκειμένου να διασφαλίσουμε την ευημερία των πολιτών μας. Με αυτόν τον τρόπο, ομονοούσες χώρες πρέπει να εντοπίσουν νέους τρόπους συνεργασίας για να διαχειριστούν αυτές τις απαραίτητες αλλαγές πιο αποδοτικά και πιο αποτελεσματικά», σημείωσε ο Υπουργός.

Έκανε αναφορά στο πακέτο χρηματοδότησης «NextGenerationEU», που υιοθέτησε η ΕΕ και από το οποίο αναμένεται να χρηματοδοτηθούν δάνεια και επιχορηγήσεις ύψους 750 δισεκατομμυρίων ευρώ στα κράτη μέλη, για την αντιμετώπιση του κοινωνικού και οικονομικού αντίκτυπου της πανδημίας και για να καταστούν οι ευρωπαϊκές οικονομίες και κοινωνίες πιο βιώσιμες, ανθεκτικές και καλύτερα προετοιμασμένες για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που έρχονται.

Πρόσθεσε ότι στο πλαίσιο αυτό η Κύπρος έχει αναπτύξει ένα φιλόδοξο εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, το οποίο περιλαμβάνει τουλάχιστον 133 μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις, πολλές από τις οποίες θα επικεντρωθούν στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση της χώρας. Το Σχέδιο, είπε, είναι ευθυγραμμισμένο με τη νέα μακροπρόθεσμη στρατηγική για ένα μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης για την Κύπρο, το «Όραμα 2035». «Ο στόχος είναι να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, να βελτιωθεί η ανθεκτικότητά της σε δυσμενείς εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες και να βελτιωθεί η δυναμική για βιώσιμη και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη», σημείωσε.

«Σε περιφερειακό επίπεδο αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, οι ευκαιρίες συνεργασίας είναι άπειρες, ειδικά όταν συνειδητοποιήσουμε τις συλλογικές δυνατότητες άνθισης μέσω της συνεργασίας», σημείωσε ο κ. Χριστοδουλίδης.

«Για τους διπλωμάτες, ένας από τους βασικούς μας ρόλους είναι να οδηγήσουμε και να διευκολύνουμε τη διακρατική συνεργασία, τόσο στην ανάκαμψη από τον Covid-19 όσο και σε άλλες διεθνείς προκλήσεις. Καθώς ο κόσμος αρχίζει να ανοικοδομείται, θα πρέπει να επικεντρωθούμε στο να έρθουν κοντά ομονοούσες χώρες, εμβαθύνοντας τη συνεργασία σε τομείς όπως η υγεία, η τεχνολογία, το εμπόριο και η κλιματική αλλαγή», είπε.

Πρόσθεσε ότι προς αυτήν την κατεύθυνση, η Οικονομική Διπλωματία μπορεί να διαδραματίσει ένα ρόλο πιο σημαντικό από ποτέ και σημείωσε ότι τα τελευταία χρόνια η περαιτέρω ανάπτυξη της Οικονομικής Διπλωματίας ήταν μία εκ των προτεραιοτήτων του Υπουργείου, προκειμένου να προωθηθεί αποτελεσματικότερα την οικονομική και επιχειρηματική συνεργασία της Κύπρου με άλλες χώρες, παρέχοντας μια πολύ αναγκαία ώθηση στην οικονομία της.

Υπενθυμίζοντας ότι το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την περασμένη εβδομάδα της Στρατηγική Οικονομικής Διπλωματίας της Κύπρου, ο Νίκος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι ο επιθυμητός αντίκτυπος της Στρατηγικής είναι η ενίσχυση της οικονομικής ευημερίας από το αυξημένο εμπόριο, τις άμεσες ξένες επενδύσεις, την καινοτομία και την ενίσχυση της εθνικής εικόνας (branding) στο εξωτερικό, μέσω ενίσχυσης των κυβερνητικών δυνατοτήτων και της διεθνούς επιρροής, μεγιστοποιώντας τα οφέλη που προκύπτουν από τις διπλωματικές σχέσεις.

Σημείωσε ότι ο επιθυμητός αντίκτυπος θα επιδιωχθεί μέσα από την προώθηση των εξής στρατηγικών στόχων:
Συμβολή στην αύξηση των εξαγωγών και του μεριδίου αγοράς για τον κυπριακό επιχειρηματικό τομέα.
Προσέλκυση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ), προσανατολισμένων στην αποδοτικότητα και τους στρατηγικούς πόρους, που μεγιστοποιούν την προστιθέμενη αξία και μπορούν να μετακυλήσουν καινοτομία στην οικονομία.
Προώθηση και εδραίωση μιας συνεκτικής και συναφούς εθνικής εικόνας της Κύπρου στο εξωτερικό.

Όπως ανέφερε ο Υπουργός, η οικονομική διπλωματία ασκείται σε πλήρη ευθυγράμμιση με τους άξονες πολιτικής της κυβέρνησης και τις πολιτικές προτεραιότητες των αρμοδίων Υπουργείων, όπως αυτές ενσωματώνονται στο Στρατηγικό Πλαίσιο Δημοσιονομικής Πολιτικής και στον ετήσιο προϋπολογισμό.

Καταλήγοντας, ο Υπουργός είπε ότι «δεσμευόμαστε να ενισχύσουμε τη συνεργασία με όλους εσάς – Πρέσβεις και όλους τους διπλωμάτες διαπιστευμένους στην Κύπρο – σε μια προσπάθεια να ενισχύσουμε περαιτέρω τους οικονομικούς, πολιτικούς και πολιτιστικούς δεσμούς μας. Είναι ένα όραμα ανθεκτικότητας και βιωσιμότητας που γνωρίζω ότι όλοι μοιραζόμαστε, στην άμεση περιοχή μας στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και τον Κόλπο, στη μεγάλη μας οικογένεια που είναι η ΕΕ και σε ολόκληρο τον κόσμο».

Πηγή: ΚΥΠΕ