Μεγάλη βουτιά κατά 2,29 δισεκατομμύρια ευρώ, ή σε ποσοστό 85,4%, παρουσίασαν τα έσοδα από τον τουρισμό το 2020, ως αποτέλεσμα των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού, έως τον Δεκέμβριο του 2020.

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2020, τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε μόλις 392 εκατομμύρια, σε σύγκριση με 2 δις 683 εκατομμύρια την προηγούμενη χρονιά.