Συνεδριάζει τη Δευτέρα το απόγευμα το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), το οποίο θα εξετάσει, μεταξύ άλλων, τα αιτήματα των αγροτών που διαμαρτύρονται τον τελευταίο μήνα σε όλη την Ευρώπη.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, στο πλαίσιο του Συμβουλίου θα συζητηθεί η ανάγκη ταχείας και ταυτόχρονα διαρθρωτικής αντιμετώπισης της τρέχουσας κρίσης στον γεωργικό τομέα. Πιο συγκεκριμένα, θα γίνει ανταλλαγή απόψεων για τα βραχυπρόθεσμα μέτρα που μπορούν να ληφθούν από τα κράτη μέλη σε εθνικό επίπεδο για μείωση του διαχειριστικού κόστους για τους αγρότες στο πλαίσιο εφαρμογής της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) και άλλης ενωσιακής νομοθεσίας, καθώς και για μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ενέργειες για απλοποίηση της ΚΑΠ και της νομοθεσίας.

Θα συζητηθούν, παράλληλα, και άλλες ενέργειες που μπορούν να ληφθούν στη βάση και των αιτημάτων των αγροτών, μέσα στις δυνατότητες του δημοσιονομικού πλαισίου και χωρίς να τίθενται σε κίνδυνο οι συνολικές επιδιώξεις της Πράσινης Συμφωνίας.

Πριν τη συνεδρίαση του Συμβουλίου, θα συνεδριάσουν το μεσημέρι της Δευτέρας και οι εννέα Υπουργοί της EU MED-9, προκειμένου να συντονίσουν τη δράση τους εν όψει της πρωτοβουλίας της Βελγικής Προεδρίας να τεθεί το θέμα της απλούστευσης της ΚΑΠ στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ.

Στην κοινή δήλωση των Υπουργών της EU MED-9, η οποία εκδόθηκε την Τρίτη, αναφέρεται ότι οι Υπουργοί Γεωργίας και Αλιείας και οι εκπρόσωποι των χωρών της Ελλάδας, της Κροατίας, της Κύπρου, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Μάλτας, της Πορτογαλίας, της Σλοβενίας και της Ισπανίας, επαναβεβαιώνουν τη σοβαρότητα της κατάστασης και αναγνωρίζουν την επιδεινούμενη συχνότητα και ένταση φαινομένων, όπως η ξηρασία, οι πλημμύρες και οι πυρκαγιές στις χώρες τους.

“Αναγνωρίζοντας το ευρύτερο φάσμα επιπτώσεων στο εισόδημα των αγροτών και στο βιοτικό τους επίπεδο, δηλώνουμε εδώ και τώρα τη συλλογική μας δέσμευση για την ενίσχυση της συνεργασίας, την ενθάρρυνση σχετικών πρωτοβουλιών και την υποστήριξη διαλόγων για την κλιματική κρίση και για άλλα κοινά ζητήματα, όπως η ανάγκη απλούστευσης της ΚAΠ. Ο κύριος στόχος μας είναι η ενίσχυση του τομέα τροφίμων, μέσω συλλογικών προσπαθειών και συντονισμένων δράσεων που στοχεύουν στη στήριξη των αγροτών μας και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας ολόκληρης της αγροδιατροφικής αλυσίδας”, αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους.

Εξάλλου, σε δήλωσή του ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης, μίλησε για “ελληνική πρωτοβουλία”, για να διεκδικήσουν από κοινού, οι χώρες της Μεσογείου, αλλαγές στην Κοινή Αγροτική Πολιτική.

Πηγή: ΚΥΠΕ