Οι καταστηματάρχες που εκπροσωπεί η ΠΟΒΕΚ ζητούν βελτιώσεις στο τμήμα της Νίκου και Δέσποινας Παττίχη όπου κατασκευάστηκε νησίδα, ώστε να καταστεί πιο λειτουργικός ο δρόμος, όπως ανέφερε στο σταθμό μας ο Κεντρικός Οργανωτικός Γραμματέας, Κυριάκος Μουστάκας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού μας, εκείνο για το οποίο θα προκηρυχθούν προσφορές εντός του έτους από τα Δημόσια Έργα, είναι για την κατασκευή χώρων στάθμευσης επί του δρόμου, των γνωστών on street parking, στα σημεία όπου δόθηκαν συγκαταθέσεις από τους παρόδιους ιδιοκτήτες, στο κομμάτι του δρόμου όπου κατασκευάστηκε η νησίδα.

Επίσης, θα γίνουν νέες επιστρώσεις στο υπόλοιπο τμήμα του δρόμου.

Σε σχέση με την κατασκευή νησίδας και στο υπόλοιπο τμήμα της Νίκου Παττίχη, όπως μας έχει λεχθεί, έχει εκπονηθεί σχέδιο από τον Φορέα Κυκλοφοριακών Μελετών, το οποίο θα τεθεί προς συζήτηση τον Ιούνιο με τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να αποφασιστεί πως και πότε θα προχωρήσει το έργο.