Η αναγκαιότητα ενεργειακών επανασχεδιασμών και ο ρόλος των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο ενεργειακό ισοζύγιο, θα απασχολήσουν την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στη σημερινής της συνεδρία στις 9.30 το πρωί.

Η συζήτηση θα επικεντρωθεί σε προβλήματα που προκύπτουν αναφορικά με την τοποθέτηση συστήματος τηλεχειρισμού (ripple control) στα φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα προβλήματα σχετικά με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων, την αποθήκευση ενέργειας και την παραγωγή υδρογόνου.

Εξάλλου στις 10.30 το πρωί η επιτροπή θα ασχοληθεί με το  ρόλο των αναπτυξιακών εταιρειών, τις προοπτικές που προσφέρονται και τις δυνατότητες που διαθέτουν, καθώς και πιθανά προβλήματα που αντιμετωπίζουν και τρόπους επίλυσής τους.