Σωρεία αδυναμιών και παραλείψεων εντοπίζει η Ελεγκτική Υπηρεσία στην ειδική έκθεση της για το Σχέδιο προώθησης της οπτικοακουστικής βιομηχανίας στην Κύπρο η οποία δημοσιεύτηκε σήμερα.

Η έρευνα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας διεξήχθη αρχικά για την ταινία JIU JITSU, ωστόσο λόγω της σοβαρότητας των ευρημάτων επεκτάθηκε και σε άλλες δύο παραγωγές.

Με βάση την έκθεση:

• Το 66%, της συμμετοχής στο κεφάλαιο της εταιρείας παραγωγής της ταινίας JIU JITSU με κόστος παραγωγής 25 εκατ. 629 χιλ. ευρώ είναι ξένων συμφερόντων. Ξένων συμφερόντων είναι και το 50% της συμμετοχής στο κεφάλαιο της εταιρείας παραγωγής της ταινίας MAN OF WAR η οποία κόστισε συνολικά 37 εκατ. 22 χιλιάδες.
• Στην περίπτωση της εταιρείας παραγωγής της ταινίας S.O.S Survive or Sacrifice κόστους 870 χιλ. ο μοναδικός μέτοχος κατέχει κυπριακό διαβατήριο, το οποίο, όπως όπως διαπιστώθηκε, αποκτήθηκε το 2017 μέσω του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος. Ως εκ τούτου, αναφέρει η Ελεγκτική Υπηρεσία, τα περισσότερα χρηματικά οφέλη του Σχεδίου φαίνονται να καταλήγουν εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
• Για την ταινία JIU JITSU τονίζεται ότι το 82% των δαπανών, δηλαδή 17 εκατ. 914 χιλιάδες για τις οποίες ζητήθηκε επιστροφή χρημάτων, αφορά σε πληρωμές προς τους παραγωγούς και τις εταιρείες τους, εκ των οποίων το 79% καταλήγει εκτός Κυπριακής Δημοκρατίας. Προέκυψε επίσης θέμα ενδεχόμενης σύγκρουσης συμφερόντων για ένα από τους παραγωγούς της ταινίας και ζητήθηκε η γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας.
• Το Σχέδιο δεν περιλαμβάνει κριτήρια που να διασφαλίζουν την ποιότητα του αποτελέσματος της παραγωγής που επιχορηγείται. Από έρευνα που διενήργησε η Ελεγκτική Υπηρεσία σε διαδικτυακές πηγές κριτικής ταινιών, σε σχέση με τις ταινίες JIU JITSU και S.O.S., οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί και προβληθεί, διαπιστώθηκε ότι λαμβάνουν πολύ χαμηλές βαθμολογίες. Πιο συγκεκριμένα στην βαθμολογία της IMDb και οι δύο ταινίες έλαβαν βαθμολογία 2,9 από τα 10.
• Εντοπίζονται ακόμα υπερεξουσίες του Προέδρου της Επιτροπής Αξιολόγησης των ταινιών. Σύμφωνα με την Ελεγκτική Υπηρεσία ο Πρόεδρος της Επιτροπής που είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Επενδύσεων είναι ταυτόχρονα και συνέταιρος σε ελεγκτικό οίκο, ο οποίος ενεργεί ως λογιστής/ελεγκτής όλων των παραγωγών που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Αξιολόγησης μέχρι σήμερα.
• Η έκθεση αναφέρεται σε δύο τροποποίησες του Σχεδίου, από το Υπ. Συμβούλιο που έγιναν το περασμένο έτος οι οποίες παρέχουν τη δυνατότητα σταδιακής καταβολής της χρηματοδότησης πριν από την ολοκλήρωση των παραγωγών και το δικαίωμα στους αιτητές να εκχωρήσουν το Πιστοποιητικό Προσωρινής Έγκρισης Κάλυψης Δαπανών που εξασφάλισαν από το κράτος, σε κυπριακή τράπεζα, ως εξασφάλιση χρηματοδότησης.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία συντείνει την επανεξέταση των βασικών προνοιών του Σχεδίου, με σκοπό την προστασία του δημοσίου συμφέροντος και όπως πριν τη διενέργεια οποιασδήποτε πληρωμής, γίνουν όλοι οι προβλεπόμενοι έλεγχοι.