Υπογράφηκε χθες το Συμβόλαιο για τη Βελτίωση της συμβολής του δρόμου πρόσβασης στην Απεσιά με τον δρόμο Παραμύθας – Κορφής – Τριμίκλινης.

Το Συμβόλαιο υπέγραψαν, εκ μέρους της Κυβέρνησης, ο Διευθυντής του Τμήματος  Δημοσίων Έργων Αντώνης Κουτσούλλης και εκ μέρους της Εταιρείας «MAK WAY LTD», ο Γιώργος Μακρίδης, Διευθυντής της εταιρείας.

Το Έργο αφορά τη βελτίωση της συμβολής του δρόμου πρόσβασης στην Απεσιά με τον δρόμο Παραμύθας – Κορφής – Τριμίκλινης, με τη δημιουργία τρίτης δεξιόστροφης λωρίδας προς τον δρόμο εισόδου στην Απεσιά. 

Ο δρόμος αποτελεί τη βασική οδική αρτηρία πρόσβασης και εισόδου στην κοινότητα Απεσιάς.

Οι κατασκευαστικές εργασίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, χωματουργικές και ασφαλτικές εργασίες, κατασκευή κλειστού συστήματος αποχέτευσης- ομβρίων, κατασκευή πλακόστρωτων πεζοδρομίων, κατασκευή τοίχων αντιστήριξης, τοποθέτηση προστατευτικών στηθαίων ασφαλείας, εργασίες σήμανσης και εγκαταστάσεις νέων Υπηρεσιών.

Η υλοποίηση του Έργου προγραμματίζεται να αρχίσει τον Δεκέμβριο του 2021, με διάρκεια εκτέλεσης 8 μήνες και κόστος €801.150,00 συν Φ.Π.Α..