Το Υπουργείο Οικονομικών χαιρετίζει τη σημερινή απόφαση του Συμβουλίου Ecofin, η οποία ανοίγει τον δρόμο για υλοποίηση του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κύπρου, συνολικού ύψους €1,2 δις.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου, η Κύπρος αναμένεται να λάβει ως προκαταβολή ποσό ύψους €157 εκ. περίπου, μέχρι τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

Σημειώνεται ότι μέσα από την υλοποίηση 58 συνολικά μεταρρυθμίσεων και 75 επενδύσεων, το Σχέδιο θα δώσει την αναγκαία ώθηση στην κυπριακή οικονομία να διεξέλθει των προκλήσεων που προκάλεσε η πανδημική κρίση, συμβάλλοντας καθοριστικά στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της και στην ενίσχυση των μεσοπρόθεσμων προοπτικών ανάπτυξής της.

Σε σημερινή συνεδρία του, η οποία έλαβε χώρα υπό μορφή τηλεδιάσκεψης, το Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών της ΕΕ (ECOFIN) συζήτησε τα εθνικά Σχέδια Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας τεσσάρων κρατών-μελών: της Κύπρου, της Κροατίας, της Λιθουανίας και της Σλοβενίας.

Τα τέσσερα προγράμματα έχουν λάβει την καταρχήν έγκριση του Συμβουλίου, η οποία αναμένεται να επιβεβαιωθεί μέσω γραπτής διαδικασίας που έχει τεθεί σε ισχύ και θα ολοκληρωθεί στις 28 Ιουλίου 2021. Με την ολοκλήρωση της γραπτής διαδικασίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προχωρήσει στη σύναψη διμερών συμφωνιών χρηματοδότησης με έκαστο κράτος μέλος, οι οποίες θα επιτρέψουν την εκταμίευση των πρώτων κονδυλίων για χρηματοδότηση και υλοποίηση των εθνικών σχεδιασμών.