Με σκοπό να γνωστοποιήσουν την παρουσία τους στη χώρα, τις προθέσεις τους και να λάβουν καθοδήγηση, το Υπουργείο Εξωτερικών της Κύπρου καλεί τους Κύπριους πολίτες, οι οποίοι εξακολουθούν να βρίσκονται στην Ουκρανία, όπως επικοινωνήσουν, εάν δεν το έχουν ήδη πράξει, με την Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Κίεβο, η οποία συνεχίζει τη λειτουργία της.

Ανακοίνωση του ΥΠΕΞ καλεί επίσης τους Κύπριους στην Ουκρανία να δηλώσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους, μέσω εγγραφής τους στη διαδικτυακή πλατφόρμα www.connect2cy.gov.cy .

Το ΥΠΕΞ αναφέρει ότι έχει προχωρήσει στην ενεργοποίηση του Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων, το οποίο σε συνεργασία και συντονισμό με την Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Κίεβο είναι σε ετοιμότητα να παράσχει τυχόν προξενική αρωγή στους άμεσα επηρεαζόμενους Κύπριους πολίτες.

Τα στοιχεία και τηλέφωνα επικοινωνίας είναι:

Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Κίεβο:
+380 44 499 6450/1
+380 97 504 9558 (αριθμός κινητού τηλεφώνου)

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected], [email protected]

Διεύθυνση Πρεσβείας:
24 Bulvarno-Kudriavska St., Level 2, 01601,Kyiv, Ukraine

Υπουργείο Εξωτερικών / Τμήμα Προξενικών Υποθέσεων:
+357 22 651113

Υπουργείο Εξωτερικών / Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων:
+357 22 801000