Το Συμβούλιο επικαιροποίησε σήμερα τον κατάλογο των χωρών για τις οποίες πρέπει να αρθούν οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί προς την ΕΕ. Στον κατάλογο παραμένουν:

Αυστραλία
Καναδάς
Γεωργία
Ιαπωνία
Μαρόκο
Νέα Ζηλανδία
Ρουάντα
Νότια Κορέα
Ταϊλάνδη
Τυνησία
Ουρουγουάη και
Κίνα (υπόκειται σε επιβεβαίωση αμοιβαιότητας).

Από τη λίστα αφαιρέθηκε η Αλγερία.

Οι κάτοικοι της Ανδόρας, του Μονακό, του Αγίου Μαρίνου και του Βατικανού πρέπει να θεωρούνται ως κάτοικοι της ΕΕ για τους σκοπούς της παρούσας σύστασης.

Τα κριτήρια για τον καθορισμό της λίστας αφορούν την επιδημιολογική κατάσταση και τα μέτρα περιορισμού, συμπεριλαμβανομένης της φυσικής απόστασης, καθώς και οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα και εφαρμόζονται σωρευτικά.

Όσον αφορά την επιδημιολογική κατάσταση, οι τρίτες χώρες πρέπει να έχουν αριθμό νέων κρουσμάτων COVID-19 τις τελευταίες 14 ημέρες και ανά 100.000 κατοίκους κοντά ή κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ (όπως ήταν στις 15 Ιουνίου 2020)
σταθερή ή φθίνουσα τάση νέων περιπτώσεων κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου σε σύγκριση με τις προηγούμενες 14 ημέρες, συνολική ανταπόκριση στο COVID-19 λαμβάνοντας υπόψη τις διαθέσιμες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων πτυχών όπως δοκιμές, επιτήρηση, εντοπισμό επαφών, περιορισμός, θεραπεία και αναφορά, καθώς και την αξιοπιστία των πληροφοριών. Πληροφορίες που παρέχονται από αντιπροσωπείες της ΕΕ σχετικά με αυτές τις πτυχές πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη, όπως και η αμοιβαιότητα.

Για χώρες όπου οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί εξακολουθούν να ισχύουν, οι ακόλουθες κατηγορίες ατόμων πρέπει να εξαιρούνται από τους περιορισμούς:

– πολίτες της ΕΕ και τα μέλη της οικογένειάς τους
– επί μακρόν διαμένοντες στην ΕΕ και τα μέλη της οικογένειάς τους
– ταξιδιώτες με βασική λειτουργία ή ανάγκη, όπως αναφέρονται στη Σύσταση.

Οι συνδεδεμένες χώρες Σένγκεν (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Ελβετία) συμμετέχουν επίσης σε αυτήν τη σύσταση.

Η σύσταση του Συμβουλίου δεν είναι νομικά δεσμευτικό μέσο. Οι αρχές των κρατών μελών παραμένουν υπεύθυνες για την εφαρμογή του περιεχομένου της σύστασης. Μπορούν, με πλήρη διαφάνεια, να αρθούν μόνο σταδιακά οι περιορισμοί ταξιδιού προς τις χώρες που αναφέρονται.

Το Συμβούλιο υπενθυμίζει ότι ένα κράτος μέλος δεν πρέπει να αποφασίσει να άρει τους περιορισμούς ταξιδιού για τις τρίτες χώρες που δεν είναι εισηγμένες πριν αυτό αποφασιστεί με συντονισμένο τρόπο.

Ο κατάλογος θα συνεχίσει να επανεξετάζεται τακτικά και μπορεί να ενημερώνεται περαιτέρω από το Συμβούλιο, ανάλογα με την περίπτωση, μετά από στενές διαβουλεύσεις με την Κομισιόν και τους αρμόδιους οργανισμούς και υπηρεσίες της ΕΕ μετά από συνολική αξιολόγηση βάσει των ανωτέρω κριτηρίων.