Δημοσιεύθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της εφημερίδας της Κυπριακής Δημοκρατίας το διάταγμα του υπουργού Υγείας , Μιχάλη Χατζηπαντέλα.

Στο νέο διάταγμα αναφέρονται οι διαφοροποιήσεις στα σχολεία, νοσηλευτήρια και αθλητικές εγκαταστάσεις.

Διαβάστε εδώ το διάταγμα