Μελέτη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων

Τα εμβόλια στην Ελλάδα έχουν σώσει 12.175 ζωές (11.429 μετά τις δύο δόσεις και 746 μετά την πρώτη δόση), αποτρέποντας ισάριθμους θανάτους λόγω Covid-19, σύμφωνα με κοινή μελέτη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων σε 33 χώρες.
Με βάση τη μελέτη εκτιμάται ότι το ποσοστό των αναμενόμενων θανάτων ανθρώπων άνω των 60 ετών λόγω κορωνοϊού, που αποτράπηκαν στην Ελλάδα χάρη στα εμβόλια, είναι 51%, δηλαδή τα εμβόλια περιόρισαν τουλάχιστον στους μισούς τους θανάτους που αλλιώς θα υπήρχαν.
Αναλυτικότερα, ανά ηλικιακή ομάδα στην Ελλάδα, η μελέτη αναφέρει:
* Στους 60-69 ετών (με πλήρης εμβολιασμό του 82% του πληθυσμού) υπήρξαν 2.167 θάνατοι και αποτράπηκαν 1.998 χάρη στα εμβόλια .
* Στους 70-79 ετών (με πλήρη εμβολιασμό του 86%) υπήρξαν 3.481 θάνατοι και αποτράπηκαν 4.250.
* Στους 80 ετών και άνω (με πλήρης εμβολιασμό του 73%) υπήρξαν 6.055 θάνατοι και αποτράπηκαν 5.927. 

Σώθηκαν 470.000 ζωές στην Ευρώπη

Συνολικά, σύμφωνα με τη μελέτη, σχεδόν μισό εκατομμύριο ζωές – περισσότερες από 470.000 – έχουν σωθεί στην Ευρώπη μεταξύ των ανθρώπων άνω των 60 ετών χάρη στους εμβολιασμούς, μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο. Η εκτίμηση αυτή, δεν περιλαμβάνει τις ζωές που σώθηκαν από τα εμβόλια στους κάτω των 60 ετών, ούτε εκείνες που σώθηκαν από την έμμεση προστασία που παρέχουν τα εμβόλια επειδή μειώνουν την μετάδοση του κορωνοϊού.