Το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε την Τετάρτη την προσφυγή του Προέδρου της Δημοκρατίας κατά της Βουλής, που αφορά στις τέσσερις συνεργάτιδες του, οι οποίες μονιμοποιήθηκαν στο δημόσιο με απόφαση του Προεδρικού.

Υπενθυμίζεται ότι η Βουλή με απόφασή της ανέτρεψε απόφαση του προεδρικού, με την οποίαν ουσιαστικά μονιμοποιούνταν στο δημόσιο τέσσερις γραμματείς, οι οποίες προήλθαν από τον ΔΗΣΥ και δεν ήταν δημόσιοι υπάλληλοι.

Σε σημερινή ανακοίνωσή της, η Νομική Υπηρεσία αναφέρει ότι με τη συγκεκριμένη προσφυγή, η οποία καταχωρίστηκε βάσει του Άρθρου 139 του Συντάγματος, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας (αιτητής) προσέφυγε ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου κατά συγκεκριμένων διατάξεων του περί Προϋπολογισμού του 2022, Νόμου του 2021, οι οποίες με βάση την προσφυγή, αντέκειντο στο Σύνταγμα και το δίκαιο της ΕΕ.

Ειδικότερα, με την προσφυγή, ζητείτο η ακύρωση τροπολογίας στον εγκριθέντα Προϋπολογισμό του 2022, με βάση την οποία η απασχόληση συμβούλων και συνεργατών του Προέδρου της Δημοκρατίας, Υπουργών και άλλων αξιωματούχων, τερματίζεται με τη λήξη της θητείας της κυβέρνησης ή την αποχώρηση των αξιωματούχων.

Με την πλειοψηφική απόφασή του, το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε την προσφυγή, αποδεχόμενο προδικαστική ένσταση των δικηγόρων της Βουλής ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας (αιτητής) δεν δύνατο να προσβάλει, δυνάμει του Άρθρου 139 του Συντάγματος, συγκεκριμένες διατάξεις του εν λόγω Νόμου, μετά που τον υπέγραψε και δημοσίευσε, βεβαιώνοντας με την πράξη αυτή τη συνταγματικότητά του.

Όπως αναφέρει η Νομική Υπηρεσία στην προκείμενη το Ανώτατο Δικαστήριο δεν εξέτασε την ουσία της υπόθεσης, παρά εστίασε στο ότι η εκ των υστέρων μερική αμφισβήτηση του εν λόγω Νόμου υπερβαίνει τα όρια εξουσίας του Προέδρου της Δημοκρατίας και προσλαμβάνει «μορφή κατασταλτικού ελέγχου αντισυνταγματικότητας», που δεν διαθέτει.

Την προσφυγή, εκ μέρους του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, χειρίστηκαν οι Δημήτρης Λυσάνδρου και Έλενα Συμεωνίδου, Ανώτεροι Δικηγόροι της Δημοκρατίας και η Ζήνα Χαραλάμπους, Δικηγόρος της Δημοκρατίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ