Μετά από συλλογή και αξιολόγηση σχετικών δειγμάτων νερού, οι κιτρινωπές ουσίες που εμφανίστηκαν στη θάλασσα και σε διάφορες παραλίες των ακτογραμμών της Κύπρου φαίνεται να είναι γύρη, η οποία οφείλεται στην ανθοφορία δέντρων, σύμφωνα με το Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών (ΤΑΘΕ).

Σε ανακοίνωση του Τμήματος αναφέρεται ότι το φαινόμενο αυτό, από τις μέχρι τώρα πληροφορίες που έχει το ΤΑΘΕ, παρουσιάζεται εντονότερο στη θαλάσσια περιοχή της Λεμεσού.

Σημειώνεται ότι παρόμοια φαινόμενα παρουσιάστηκαν και στο παρελθόν, κατά τη διάρκεια της άνοιξης.