Την εγκατάσταση ενός μεγάλου φωτοβολταϊκού πάρκου σε δημοτικό τεμάχιο έκτασης 90 στρεμμάτων, αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Κάτω Πολεμιδιών, το οποίο έχει εντάξει το έργο σε στρατηγικό σχεδιασμό που έχει εκπονήσει, για τα επιπρόσθετα δυόμιση χρόνια της θητείας του.

Ο Δήμαρχος Κάτω Πολεμιδιών, Νίκος Αναστασίου, δήλωσε στο Κανάλι 6 ότι η τοπική αρχή θα προσπαθήσει από τα κέρδη που θα προκύψουν από τη συγκεκριμένη ανάπτυξη, να επωφελούνται οι δημότες.

Πρόσθεσε ότι ο Δήμος μελετά τις δυνατότητες που έχει βάσει της νομοθεσίας κι εξέφρασε την εκτίμηση πως με τη μεταρρύθμιση Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θα δοθεί η δυνατότητα στις τοπικές αρχές να συστήνουν δικές τους εταιρείες.

Ο κ. Αναστασίου υπέδειξε ότι ακόμη και μόνο τον οδικό φωτισμό να καλύψει με το φωτοβολταϊκό πάρκο ο Δήμος, θα επιτευχθεί μεγάλη εξοικονόμηση.